x
x

Ovisnici o drogama i komorbiditeti

  14.11.2017.

Liječenje ovisnosti o drogama kod bolesnika sa psihičkim i tjelesnim komorbiditetima objavljeno je na stranicama HZJZ-a.

Ovisnici o drogama i komorbiditeti
Najčešći psihijatrijski komorbiditeti među ovisnicima o drogama su velika depresivna epizoda, anksioznost (uglavnom panični i posttraumatski stresni poremećaj) i poremećaji ličnosti (uglavnom disocijalni i borderline). U usporedbi s oboljelima od jednog poremećaja, bolesnici s istodobnim psihičkim poremećajem i ovisnosti o drogama pokazuju težu psihopatologiju, više hospitalizacija, povećan suicidalni rizik i veću stopu zaraženosti HIV-om i hepatitisom C, kao i psihosocijalna oštećenja, uključujući kriminalno ponašanje.

Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća praktičari i istraživači sve više prepoznaju vezu između uporabe droga i psihičkih poremećaja. Svjetska zdravstvena organizacija  definira ‘dualnu dijagnozu’ kao istodobno postojanje ovisnosti o drogi i drugog psihijatrijskog poremećaja. Prema Procjeni globalnog zdravlja SZO iz 2015. godine, teret psihičkih poremećaja i ovisnosti o drogama bio je 169 427 godina izgubljenog zdravog života (DALY) ili 6 % ukupnog tereta bolesti. Različitim brojkama rečeno, Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) je u Europskom izvješću o drogama 2015. godine ukazao na visoku prevalenciju komorbiditeta među ovisnicima o drogama, od kojih oko 50 % ima i psihički poremećaj. Prema Nacionalnoj anketi o uporabi droga i zdravlju (NSDUH) Uprave za mentalno zdravlje i zloporabu psihoaktivnih tvari (SAMHSA) Sjedinjenih američkih država[LP1] , 2014. godine je približno 7,9 milijuna odraslih osoba u SAD-u imalo prateće poremećaje. Posljedično tome, sve se više priznaje da je prisutnost psihičkih poremećaja povezanih s uporabom droga glavni javnozdravstveni izazov koji traži odgovore.

Ta je nova svijest kulminirala u današnjem naglašavanju potrebe prepoznavanja i rješavanja međuovisnosti ovih poremećaja. Utvrđivanje psihijatrijskog komorbiditeta kod konzumenata droga predstavlja  izazov, uglavnom zbog toga što akutni ili kronični učinci uporabe droga mogu oponašati simptome mnogih drugih psihičkih poremećaja, što otežava razlikovanje psihičkih simptoma koji nastaju kao rezultat akutne ili kronične uporabe droga ili sustezanja od onih koji predstavljaju neovisan poremećaj. Visoka prevalencija istovremenog psihičkog poremećaja i ovisnosti o drogama te teško upravljanje pacijentima, glavni je izazov i za kliničare i za zdravstveni sustav. Ključne prepreke za liječenje komorbidne ovisnosti o drogama i psihičkog poremećaja su razdvajanje mreža za liječenje mentalnog zdravlja i uporabe droga, činjenica da službama liječenja mogu nedostajati dovoljno združena stručnost za liječenje obje vrste poremećaja, propisi ili financijska sredstva.

Ovisnici o drogama često imaju jedan ili više pratećih medicinskih problema, što između ostaloga može uključivati ​​pluća ili kardiovaskularne bolesti, moždani udar, rak i zarazne bolesti kao što su HIV/AIDS, hepatitis i tuberkuloza. Različita zdravstvena stanja slična psihičkim poremećajima, koja se pojavljuju zajedno s ovisnosti o drogama, mogu ugrožavati liječenje i stoga su rezultati liječenja i oporavka kod oboljelih pojedinaca lošiji.

Najčešći psihijatrijski komorbiditeti među ovisnicima o drogama su velika depresivna epizoda, anksioznost (uglavnom panični i posttraumatski stresni poremećaj) i poremećaji ličnosti (uglavnom disocijalni i borderline). U usporedbi s oboljelima od jednog poremećaja, bolesnici s istodobnim psihičkim poremećajem i ovisnosti o drogama pokazuju težu psihopatologiju, više hospitalizacija, povećan suicidalni rizik i veću stopu zaraženosti HIV-om i hepatitisom C, kao i psihosocijalna oštećenja, uključujući kriminalno ponašanje. Prema Svjetskom izvješću o drogama iz 2017. godine, gotovo 12 milijuna ljudi širom svijeta droge uzima intravenski, od čega jedan od osam oboljelih, tj. 1,6 milijuna, živi s HIV-om, a više od polovice (6,1 milijuna) živi s hepatitisom C. Među ljudima koji konzumiraju droge, više ih umre od hepatitisa C nego od HIV-a. Prevedeno u brojke, to je 222 000 umrlih od hepatitisa C u odnosu na 60 000 umrlih od HIV-a.