x
x

Veća učestalost pijenja alkohola u srednjim školama

  28.09.2015.

Razlike u navikama pijenja alkohola između učenika završnih razreda osnovnih škola i maturanata grada Splita objavljene su u časopisu Medica Jadertina.

Veća učestalost pijenja alkohola u srednjim školama
U porastu je pojava vikend-alkoholizma. Utvrđena je sve veća raširenost "binge drinking" ili ekscesivnog pijenja kod svih ispitanika

Cilj rada bio je dokazati povećanje učestalosti pijenja alkohola u srednjim školama u odnosu na završne razrede osnovne škole, prema vrsti škole obraditi učenike s visokim brojem bodova na AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) upitniku, te izvršiti validaciju AUDIT upitnika na hrvatskom jeziku. Rad je proveden kao presječno istraživanje na prigodnom uzorku. Istraživanje je provedeno tijekom 2012./2013. kod 180 ispitanika, 90 iz završnog razreda osnovne škole, a 90 iz završnog razreda srednjih škola (gimnazija, zdravstvena i pomorska škola). Kod ispitanika je provedena anonimna anketa AUDIT upitnik i dodatna standardizirana anonimna anketa. Prikupljeni podaci uneseni su u program Microsoft Excel za operacijski sustav Windows. Statističku obradu podataka proveli smo primjenom programa StatSoft, Inc. (2004). STATISTICA (data analysis software system), version 7. Statistička razina značajnosti bila je p < 0,05.

Obradom podataka iz AUDIT upitnika utvrdilo se da muški ispitanici piju više i da je učestalost i intenzitet pijenja više zastupljen u srednjoj pomorskoj, nego u ostalim školama. Prema standardiziranom upitniku učestalost pijenja povećava se za oba spola.

Učenici piju više od učenica u osnovnoj školi, dok ta razlika u završnom razredu srednjih škola gotovo nestaje. U porastu je pojava vikend-alkoholizma. Utvrđena je sve veća raširenost "binge drinking" ili ekscesivnog pijenja kod svih ispitanika. Broj učenika koji zadovoljavaju kriterije za dijagnozu alkoholizma, manji je u odnosu na svjetsku literaturu.

Ivana Gjeldum, Katja Ćurin, Dolores Britvić 

VEZANI SADRŽAJ > <