x
x

Otvoren Centar za primjenjenu farmaciju

  Ksenija Sokol, mag. pharm.

  05.07.2016.

Početkom srpnja otvoren je Centar za primijenjenu farmaciju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Domagojevoj ulici br 2. PLIVA je svojom donacijom pridonijela uređenju ovih prostorija.

Otvoren Centar za primjenjenu farmaciju

Time su studenti i nastavnici FBF-a dobili kvalitetan, moderno opremljen prostor za provođenje nastave i vježbi iz područja kliničke farmacije, farmakoterapije, ljekarničke skrbi, komunikacijskih vještina, zdravstvenog zakonodavstva, zdravstvene ekonomike i farmaceutske informatike. Centar za primijenjenu farmaciju organizira stručnu praksu studenata farmacije, a od ove školske godine odgovoran je za program stručnog osposobljavanja ljekarnika (pripravnički staž). Centar je odgovoran i za njegovu provedbu tijekom posljednje, pete godine studija farmacije nakon čega završeni student s diplomom magistra farmacije stječe pravo dobivanja Odobrenja za samostalni rad ljekarnika.

Centar razvija suradnju s domaćim i inozemnim sveučilišnim i stručnim ustanovama te svojim radom pridonosi zbližavanju sveučilišne farmacije i struke u cjelini. Centar ima značajnu ulogu kao podrška promjenama uloge ljekarnika u hrvatskom zdravstvenom sustavu uvođenjem novih znanja I vještina u curriculum studija farmacije.

Studentima i nastavnicima Centra za primijenjenu farmaciju FBF-a želimo puno uspjeha u daljnjem radu!

Fotografija i tekst: Ksenija Sokol