x
x

Menopauza povezana s povećanim rizikom od astme

  Klara Čičić, dr. med.

  08.02.2016.

Rizik za razvoj astme dvostruko je veći u žena u postmenpauzi u odnosu na one u premenpauzi, pokazala je europska studija objavljena u časopisu Journal of Allergy and Clinical Immunology.

Menopauza povezana s povećanim rizikom od astme

Nakon 12 godina praćenja pokazalo se da žene u prijelaznom razdoblju te žene u ranoj i kasnoj postmenopauzi imaju značajno veći rizik za razvoj astme od žena u premenopauzi.

Udio novodijagnosticiranih astmatičarki u toj populaciji bio je 6,9% za razliku od njih 2,8% među onima u premenopauzi. U studiju su bile uključene 2322 žene u premenopauzi koje u početku studije nisu bolovale od astme i nisu bile na hormonskoj nadomjesnoj terapiji.

Liječnici bi trebali imati na umu utjecaj menopauze na razvoj astme te rutinski tragati za karakterističnim respiratornim simptomima u toj populaciji. U djetinjstvu je astma učestalija u dječaka nego u djevojčica, no u odrasloj dobi omjer se mijenja i češća je u žena, najčešće nije atopijske prirode te je otpornija na terapiju.

VEZANI SADRŽAJ > <