x
x

Usporava li hormonska terapija aterosklerozu?

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  05.04.2016.

Hormonska terapija koja uključuje estrogene povezana je s povoljnim učinkom na kardiovaskularne bolesti, ako je započeta ubrzo nakon menopauze, ali ne i ako je započeta mnogo kasnije, potvrdilo je istraživanje objavljeno u časopisu The New England Journal of Medicine.

Usporava li hormonska terapija aterosklerozu?
Oralna terapija estradiolom povezana je s manjom progresijom subkliničke ateroskleroze (mjerene kao debljina intime i medije karotidnih arterija) ukoliko se primjeni unutar 6 godina od menopauze.

Oko 640 zdravih žena u postmenopauzi raspoređeno je u grupe prema vremenu koje je proteklo od njihove menopauze – jednu skupinu činile su ispitanice u ranoj postmenopauzi (manje od 6 godina je prošlo od menopauze), a drugu ispitanice u kasnoj postmenopauzi (više od 10 godina je prošlo od menopauze). Ispitanicama je davano oralno 1mg 17β-estradiola dnevno uz 45mg progesterona u vaginalnom gelu koji je primjenjivan sekvencionalno kod žena s maternicom ili su bile svrstane u skupinu koja je primala placebo. Primarni ishod u istraživanju bio je stupanj promjene u debljini intime i medije karotidnih arterija (engl. carotid intima-media thickness, CIMT) koji je mjeren svako 6 mjeseci.

Nakon prosječno 5 godina, rezultati su pokazali da se učinak estradiola razlikuje u skupinama ovisno o tome koliko je vremena prošlo od menopauze. Kod žena koje su bile u ranoj postmenopauzi, a primale su estradiol, prosječno debljanje intime i medije karotidnih arterija bilo je 0,0044 mm na godinu, za razliku od žena iz iste skupine koje su primale placebo (zadebljanje je iznosilo 0,0078 mm na godinu). U skupini žena koje su bile u kasnoj postmenopauzi nije se pokazala značajna razlika u debljini intime i medije karotidnih arterija žena koje su primale estradiol i onih koje su primale placebo.

Dakle, oralna terapija estradiolom povezana je s manjom progresijom subkliničke ateroskleroze (mjerene kao debljina intime i medije karotidnih arterija) ukoliko se primjeni unutar 6 godina od menopauze. Unatoč tome, bila bi prenagljena odluka preporučivati hormonsku terapiju za prevenciju kardiovaskularnih rizika, ali u svakom slučaju je važna informacija o kardiovaskularnoj sigurnosti primjene hormonske terapije kada je indicirana kod žena koje pate od vazomotornih simptoma u menopauzi.