x
x

Penjanje stepenicama pomaže u snižavanju arterijskog tlaka u žena u menopauzi

  14.02.2018.

Penjanje stepenicama može pomoći u snižavanju arterijskog krvnog tlaka u žena u menopauzi, zaključak je istraživanja na malom uzorku žena u postmenopauzi s dijagnozom hipertenzije.

Penjanje stepenicama pomaže u snižavanju arterijskog tlaka u žena u menopauzi

U studiju je uključena 41 žena  s hipertenzijom. Na početku istraživanja sistolički tlak je iznosio 140–179 mm Hg, a dijastolički tlak 90–119 mm Hg. Žene su randomizirane u dvije skupine, ispitivana skupina je u intervenciji imala penjanje stepenicama dok je kontrolna grupa žena imala uobičajene aktivnosti u razdoblju od 12 tjedana.

Na kraju istraživanja, ispitivana grupa se penjala 192 stepenice pet puta na dan, četiri dana u tjednu. Penjanje stepenicama se odvijalo pod supervizijom i nakon penjanja žene su se svaki put spuštale liftom.

Od početka do kraja studije, ispitivana grupa je postigla značajno sniženje prosječnih vrijednosti sistoličkog od 146 na 139 mm Hg i dijastoličkog krvnog tlaka od 89 na 86 mm Hg. U ispitivanoj skupini je ujedno smanjena i krutost arterija i povećana mišićna snaga na nogama. Takve promjene nisu zabilježene u kontrolonoj grupi.

Nisu zabilježene nikakve nuspojave vezane uz penjanje po stepenicama.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
GastalIbuxin RapidMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: