x
x

Razine eozinofila u tijeku bronhiolitisa i rizik kasnijeg razvoja astme

  Ana Balažin Vučetić, dr. med. specijalist pedijatar

  12.05.2016.

U časopisu Pediatric Allergy and Immunology objavljena je prospektivna studija čiji su rezultati pokazali da je eozinopenija u tijeku bronhiolitisa prediktor nižeg rizika za kasniji razvoj astme.

Razine eozinofila u tijeku bronhiolitisa i rizik kasnijeg razvoja astme

Dojenački bronhiolitis može biti prva manifestacija astme te su najdulja praćenja razvoja astme nakon bronhiolitisa trajala i do 20 godina. Finski autori proveli su studiju među osobama koje su kao dojenčad preboljele bronhiolitis kako bi utvrdili rane rizične i protektivne čimbenike za kasniji razvoj astme.

U studiju su uključili 47 bolesnika koji su u dojenačkoj dobi preboljeli bronhiolitis, a medijan dobi u kojoj su bili ispitanici u vrijeme provođenja studije je bio 29,5 godina. Studija je uključila liječnički pregled i mjerenje plućne funkcije nakon primjene brohodilatatora uz pomoć spirometra. Prikupljeni su i podaci o ranim čimbenika rizika za razvoj astme uključujući razinu eozinofila u vrijeme primitka u bolnicu zbog epizode bronhiolitisa te u periodu konvalencencije 4-6 tjedana nakon epizode bronhiolitisa.

Poazalo se da je niska razina eozinofila (< 0.25 x 109/L) u vrijeme primitka u bolnicu bila značajan protektivni čimbenik rizika za razvoj astme u odrasloj dobi, dok je visoka razina eozinofila tijekom konvalencencije (> 0.45 x 109/L) bila značajan čimbenik rizika. Navedeni učinci eozinofilije na razvoj astme u odrasloj dobi bili su neovisni o atopijskom statusu u dojenačkoj dobi. Astma roditelja i visoka razina eozinofila tijekom epizode bronhiolitisa (> 0.45 x 109/L) bili su značajan čimbenik rizika za ireverzibilnu opstrukciju dišnih putova (FEV1/FVC omjer ispod 5. percentile normalne vrijednosti nakon bronhodilatacije).

U zaključku se navodi da je eozinopenija tijekom epizode dojenačkog bronhiolitisa prediktor niskog rizika za razvoj astme, dok visoka razina eozinofila nakon bronhiolitisa prestavlja povišeni rizik za razvoj astme sve do dobi od 28-31 godinu. Visoka razina eozinofila tijekom epizode bronhiolitisa kao i astma u roditelja prepoznati kao čimbenici rizika za ireverzibilnu dišnu opstrukciju.