x
x

Program zbrinjavanja kroničnih bolesti za odrasle osobe s astmom

  06.11.2015.

Programi zbrinjavanja kroničnih bolesti za odrasle osobe s astmom vjerojatno poboljšavaju kvalitetu života pacijenta, smanjuju težinu astme i poboljšavaju disanje što je vidljivo iz poboljšanih testova plućne funkcije nakon 12 mjeseci, objavljeno je u Cochraneovom pregledu.

Program zbrinjavanja kroničnih bolesti za odrasle osobe s astmom

Nije jasno poboljšava li program zbrinjavanja kroničnih bolesti za astmu sposobnost pacijenta da se brine o svojoj astmi te smanjuje li broj hospitalizacija ili posjeta hitnom prijemu.

Cochrane sustavnim pregledom pronađeno je 20 studija koje su usporedile učinke programa zbrinjavanja kroničnih bolesti u odraslih osoba s astmom s učincima uobičajene skrbi. Prosječna dob pacijenta bila je 42,5 godina, 60% su bile žene, te su imali umjerenu do tešku astmu. Pronađeni dokazi su bili umjerene do niske kvalitete.

Astma je kronična (dugotrajna) bolest dišnih putova koja pogađa oko 300 milijuna ljudi diljem svijeta. Ljudi s astmom imaju mnoge simptome, poput teškog disanja, kašljanja i zaduha. Cilj programa zbrinjavanja kroničnih bolesti u bolesnika s astmom je poboljšati kvalitetu i učinkovitost skrbi za bolesnike osmišljavanjem programa koji je usmjeren na potrebe bolesnika, poticati koordinaciju zdravstvenih usluga koje pružaju zdravstveni djelatnici kao što su liječnici i medicinske sestre koji bi trebali raditi zajedno te se usmjeriti na pomaganje pacijentima da skrbe o svojoj bolesti samostalno i pružiti im informacije koje im pomažu da razumiju svoju bolest.

VEZANI SADRŽAJ > <