x
x

Homeopatija nije učinkovita za kroničnu astmu

  17.05.2013.

Homeopatija je alternativni oblik liječenja koji se temelji na “liječenju sličnoga sličnim”. Podrazumijeva obilno razrjeđivanje tvari (potenciranje) koje obično mogu ili ne moraju uzrokovati simptome, a čiji je cilj pojačanje odgovora tijela na zdravstveni problem.

Homeopatija nije učinkovita za kroničnu astmu
Ne može se napraviti nikakva preporuka vezana za homeopatsko liječenje astme. Nema jakih dokaza da su uobičajeni oblici homeopatije učinkoviti u liječenju astme.

Homeopatski pripravci (potencije) imaju cilj smanjiti rizik od nuspojava. Različiti tipovi homeopatskih pripravaka koriste se za astmu, uključujući klasičnu homeopatiju (prilagođenu individualnim simptomima) ili izopatiju (primjerice korištenje razrjeđenja tvari koje uzrokuju alergiju, kao što je pelud).

Cochrane sustavni pregled kliničkih ispitivanja je utvrdio da vrsta korištene homeopatije varira među studijama, kao i ustroj studije, i da nema jakih dokaza da su uobičajeni oblici homeopatije učinkoviti za liječenje astme.

Postoje ograničeni pokušaji da se izmjeri učinak 'paketa usluga', odnosno učinka homeopatskog pripravka i konzultacije, što se smatra vitalnim dijelom individualizirane homeopatske prakse.

Dok ne budu dostupni jači dokazi za uporabu homeopatije u liječenju astme, ne može se napraviti nikakva preporuka vezano za homeopatsko liječenje ove bolesti.

VEZANI SADRŽAJ > <