x
x

Preuranjena menopauza povezana s većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  27.10.2016.

Žene koje uđu u menopauzu prije 45. godine života imaju značajno veći rizik od koronarne bolesti srca i kardiovaskularne smrti u usporedbi sa ženama u kojih menopauza nastupi kasnije, objavljeno je u časopisu JAMA Cardiology.

Preuranjena menopauza povezana s većim rizikom od kardiovaskularnih bolesti

Prosječna dob kada žene ulaze u menopauzu je 51. godina života, međutim 10% žena ulazi u menopauzu prije 45. godine života.

Autori su proveli meta-analizu 32 opservacijske studije s ukupno više od 310.000 ispitanica, koje su uspoređivale ishode u žena kod kojih je menopauza nastupila prije 45. godine života i u žena koje su ušle u menopauzu kasnije.

Rezultati su pokazali da je relativan rizik za koronarnu bolest srca 50% veći u žena kod kojih je do pojave menopauze došlo prije 45. godine života. Relativni rizik od smrti zbog kardiovaskularnih bolesti bio je 19% veći, a rizik od smrti svih uzroka 12% veći u žena s preuranjenom menopauzom. Zanimljivo, smrtnost od moždanog udara bila je podjednaka u obje skupine.

Također, u usporedbi sa ženama koje su ušle u menopauzu s 50 ili više godina, žene starosti 45-49 godina nisu imale povećan rizik od kardiovaskularnih bolesti ili smrti, već samo od ateroskleroze karotidnih arterija.

Autori ističu nekoliko mogućih mehanizama kojima preuranjena menopauza utječe na razvoj bolesti srca i krvih žila. Rani gubitak funkcije jajnika mogao bi dovesti do endotelne disfunkcije, upale i smanjene funkcije imuniteta.

Zaključno, kod žena koje prijevremeno uđu u menopauzu, potrebno je poduzeti preventivne mjere kako bi se smanjio rizik od kardiovaskularnih bolesti. Rezultati ovog istraživanja upućuju na inicijaciju hormonske nadomjesne terapije u žena koje prijevremeno uđu u menopauzu, ukoliko nema kontraindikacija za njezinu primjenu.