x
x

Novo na listi HZZO-a: Cinqaero, biološka terapija teške eozinofilne astme

  05.03.2018.

CINQAERO je reslizumab, humanizirano monoklonsko anti-IL5 protutijelo. Namijenjen je za dodatnu terapiju odraslih bolesnika s teškom eozinofilnom astmom koja nije odgovarajuće kontrolirana unatoč visokoj dozi inhalacijskog kortikosteroida plus drugog lijeka za terapiju održavanja.

Novo na listi HZZO-a: Cinqaero, biološka terapija teške eozinofilne astme

Jedna bočica CINQAERA® sadrži 100 mg reslizumaba u 10 ml (10 mg/ml).

Preporučena doza je 3 mg/kg tjelesne težine.

 

Koji su kriteriji HZZO-a za primjenu reslizumaba?

1. vrijednost eozinofila u perifernoj krvi je >150 stanica/μl na početku terapije te >300 stanica/μl u zadnjih 12 mjeseci,

2. FEV1<60%,

3. bolesnici su imali >=4 egzacerbacija koje su zahtijevale primjenu sistemskih kortikosteroida ili su tijekom posljednjih 6 mjeseci kontinuirano liječeni oralnim kortikosteroidima u dozi ekvivalentnoj >=5 mg prednizolona.

Liječenje se odobrava na 12 mjeseci nakon čega je obvezna procjena terapijskog odgovora, a nastavak terapije moguć je samo uz pozitivan terapijski odgovor koji se definira kao redukcija od najmanje 50% u broju astmatskih napadaja (u bolesnika koji su imali >=4 egzacerbacije u 12 mjeseci prije početka liječenja) ili klinički značajno smanjenje razdoblja uzimanja peroralnih kortikosteroida uz održavanje ili poboljšanje simptoma astme. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove.