x
x

Je li intrapartalna primjena antibiotika povezana s astmom u djece?

  28.10.2021.

Ova studija imala je za cilj procijeniti povezanost između intrapartalne primjene antibiotika (IABX) i astme te alergijskog rinitisa kod djece u dobi od 6, 8 i 10 godina.

Je li intrapartalna primjena antibiotika povezana s astmom u djece?
Intrapartalno uzimanje antibiotika nije snažan prediktor rizika za kasniji razvoj dječje astme ili alergijskog rinitisa.

Radi se o retrospektivnom istraživanju objavljenom u časopisu British Journal of Obstetrics and Gynecology.

Podaci su prikupljeni putem integriranog zdravstvenog sustava Kaiser Permanente Northern California (KPNC). Djeca koja su uključena u istraživanje ispunjavala su slijedeće kriterije:  rođena u bolnici KPNC-a između 1997. i 2012. i ostala su upisana do 6. godine.

Za procjenu omjera rizika za IABX i svaki ishod u svakoj dobi praćenja  dijagnoze astme i alergijskog rinitisa u dobi od 6, 8 i 10 godina tijekom dva odvojena vremenska razdoblja [1997.-2004. (n=91.739), 2005.-2012. (n=108.314)] korištena je modificirana Poissonova regresija

Udio žena koje su primale IABX drastično se povećao tijekom razdoblja istraživanja (4% 1997. na 49% 2011.), dok je incidencija astme (8%) i alergijskog rinitisa (6%) ostala relativno stabilna. U prilagođenim modelima, omjeri rizika za povezanost između IABX-a i astme i alergijskog rinitisa bili su uvelike kompatibilni s nultom, uz neke uočene blago povišene omjere rizika. Za rođene od 1997.-2004. omjeri rizika za astmu bili su 1,08 (1,00, 1,17) u dobi od 6 godina, 1,05 (0,97, 1,15) u dobi od 8 godina i 1,08 (0,99, 1,18) u dobi od 10 godina; za rođene 2005.-2012., omjeri rizika bili su 1,00 (95% CI: 0,95, 1,04) u dobi od 6 godina, 1,07 (1,01, 1,12) u dobi od 8 godina i 1,11 (1,03, 1,20) u dobi od 10 godina.

U zaključku su autori istaknuli da intrapartalno uzimanje antibiotika nije snažan prediktor rizika za kasniji razvoj dječje astme ili alergijskog rinitisa.