x
x

Primjena fiziološke otopine pri akutnom bronhiolitisu

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  16.06.2017.

Akutni bronhiolitis vodeći je uzrok hospitalizacije djece mlađe od 1 godinu. Terapija je uglavnom suportivna, a uključuje kisik i hidraciju. Lijekovi, npr. antibiotici, pokazali su se neučinkovitima i zato se ne koriste.

Primjena fiziološke otopine pri akutnom bronhiolitisu

Kao terapija često se koristi hipertonična fiziološka otopina (3%), a djeluje tako da smanjuje edem dišnih puteva i pospješuje izbacivanje sluzi. Smatra se da inhaliranje hipertoničnom fiziološkom otopinom smanjuje učestalost hospitalizacija. U randomiziranoj kliničkoj studiji znanstvenici su htjeli usporediti utjecaj primjene hipertonične i obične (0,9%) fiziološke otopine na stope hospitalizacije nakon prve epizode bronhiolitisa.

U studiju je uključeno 777 djece podijeljenih u dvije skupine – jedna inhalirana hipertoničnom, a druga običnom fiziološkom otopinom. Nakon epizode bronhiolotisa, 48% djece inhalirane hipertoničnom fiziološkom otopinom i 52% djece inhalirane običnom fiziološkom otopinom bilo je hospitalizirano u roku od 24 sata.

Autori zaključuju da inhaliranje hipertoničnom fiziološkom otopinom ima gotovo isti učinak kao i inhaliranje običnom fiziološkom otopinom. Stopa hospitalizacija nije značajno manja, a uz hipertoničnu otopinu se češće mogu javiti blage nuspojave poput pogoršanja kašlja.