x
x

Abdominalna pretilost povezana s kroničnim respiratornim bolestima

  07.05.2023.

Nedavna švedska studija otkrila je da su i abdominalna i opća pretilost neovisno povezane s respiratornim bolestima, uključujući astmu i kroničnu opstruktivnu bolest pluća (KOPB). Odnosi između respiratornih stanja i karakteriziranih tipova pretilosti kod odraslih procijenjeni su pomoću anketa o samoprocjeni.

Abdominalna pretilost povezana s kroničnim respiratornim bolestima

Pretilost je karakterističan čimbenik rizika povezan s respiratornim bolestima kao što su astma i KOPB. Visoki indeks tjelesne mase (BMI) i opseg struka (OS) pružaju kvantitativna mjerenja za definiranje stanja sveobuhvatne opće odnosno abdominalne pretilosti.

U prospektivnoj studiji objavljenoj u časopisu Respiratory Medicine, istraživači izvješćuju o presječnom istraživanju odgovora na upitnik sličan onom korištenom prije 10 godina u studiji RHINE II. Pitanja su zahtijevala jednostavne da/ne odgovore koji su pokrivali astmu, respiratorne simptome, alergijski rinitis, kronični bronhitis i KOPB. Dodatne tražene informacije uključivale su dob početka astme, potencijalne zbunjujuće varijable dobi, pušenja, tjelesne aktivnosti i najvišeg stupnja obrazovanja, težinu i visinu za izračun BMI-a te mjerenje OS-a s uputama i isporučenim metrom.

Populacija studije RHINE III provedene od 2010. do 2012. bila je sastavljena od 12.290 sudionika (53% učestalost odgovora) dobivenih iz ukupno sedam istraživačkih centara smještenih u pet sjevernoeuropskih zemalja. Kategorizacija pretilosti klasificirala je 1837 (6,7%) sudionika kao općenito pretile na temelju visokog BMI-a ≥ 30 kg/m2 i 4261 (34,7%) kao abdominalno pretilo prema mjerenju OS, od ≥ 102 cm za muškarce i ≥ 88 cm za žene. Od ukupno 4261 sudionika, 1669 je zadovoljilo kriterije opće i abdominalne pretilosti. Prosječna dob bila je u rasponu nižih 50-ih godina, a pretila populacija sastojala se od više žena nego muškaraca.

Utvrđeno je da se neovisna povezanost abdominalne pretilosti (sa ili bez opće pretilosti) javlja s respiratornim simptomima, astmom, astmom s kasnim početkom i kroničnim bronhitisom. Opća pretilost pokazala je neovisnu i značajnu povezanost s respiratornim simptomima, astmom, astmom u odrasloj dobi i KOPB-om. Istraživači zaključuju da su "i opća i abdominalna pretilost [bile] neovisne jedna o drugoj povezane s respiratornim simptomima kod odraslih."

Velika nasumično odabrana veličina uzorka sudionika iz istraživačkih centara smještenih u pet sjevernoeuropskih zemalja smatra se glavnom snagom ove studije jer je omogućila istodobnu prilagodbu za više potencijalnih zbunjujućih faktora. Priznato je nekoliko ograničenja, uključujući nepostojanje podataka o težini opstruktivne respiratorne bolesti, mjerenja OS-a koje ne provodi educirano osoblje i mjerenja visine i težine prema vlastitim prijavama.