x
x

Akutna kardiovaskularna stanja u povezanosti s praćenjem nogometnih utakmica

  05.06.2023.

Danas je dobropoznata uloga određenih okidača, tj. trigera u patofiziologiji akutnih KVB. Neki od dobro istraženih su jutro kao doba dana, ponedjeljak kao dan u tjednu, zimsko doba odnosno blagdansko doba, potresi i prirodne nepogode, ratovi, itd. Uloga mentalnog stresa, dobro je poznata. Rezultati ovog istraživanja, sugeriraju kako je i praćenje nogometnih utakmica dovelo do povećanja u broju prijama čime se ono može definirati kao triger KVB.

Akutna kardiovaskularna stanja u povezanosti s praćenjem nogometnih utakmica

Nogomet i Fédération Internationale de Football Association (FIFA) Svjetsko nogometno prvenstvo predstavljaju jedan od najraširenijih društvenih fenomena u svijetu. Utakmice nacionalnih vrsta na prvenstvu praćene su velikim emocionalnim uključivanjem navijača. Poznato je kako emocionalni stres može biti okidač neželjenih kardiovaskularnih zbivanja.

Cilj ovog retrospektivnog istraživanja bio je utvrditi da li je na objedinjenom bolničkom hitnom prijemu i Klinici za bolesti srca i krvnih žila Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice (KBC SM) došlo do povećanog broja prijama osoba sa kardiovaskularnim bolestima (KVB) za vrijeme praćenja utakmica hrvatske reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu 2018. godine. Pregledana je baza podataka KBCa SM za datume dana utakmice te dva dana nakon u 2018. godini. Kao neizložena skupina uzeti su isti datumi u 2017. i 2019. godini. Izdvojena su 1093 slučaja, od toga 398 prijama u izloženom periodu. Nađeno je statistički značajno povećanje broja slučajeva koje je 1,15 (95% interval pouzdanosti[IP]; 1,02-1,31) puta veće u odnosu na neizloženi period. Kada se pogledaju omjeri odvojeno za muški i za ženski spol, nije nađeno statistički značajno povećanje za muški spol, dok je omjer za ženski spol 1,30 (95% IP; 1,1 – 1,54) značajan. Aritmije i angina pektoris su KV bolesti koje su se značajno češće javljale u periodu prvenstva. Istraživanje je pokazalo kako je praćenje utakmica hrvatske nogometne reprezentacije predstavljalo dodatni rizik za KV incident, prvenstveno u osoba ženskoga spola.

Luka Matej Mahečić, Florijan Iljazović, Marjeta Mišigoj-Duraković, Zdravko Babić