x
x

Doživljeni stres i kvaliteta života u pacijenata s kroničnim rinosinuitisom

  23.06.2013.

U kontroli kroničnog rinosinuitisa (KRS) važna je i kvaliteta života bolesnika. Subjektivna ocjena težine simptoma i kvalitete života moguća je pomoću Sino-Nasal Outcome Test- 22 Upitnika (SNOT-22). Objektivna težina simptoma temelji se na bodovanju težine bolesti prema kompjuteriziranoj tomografiji (Lund-Mackay bodovanje), kao i na histološkom stupnju upale.

Doživljeni stres i kvaliteta života u pacijenata s kroničnim rinosinuitisom

Cilj rada je prikazati kako stres utječe na bolesnike s KRS pomoću subjektivnih i objektivnih pokazatelja.

Metode: U studiju je bilo uključeno 29 pacijenata s KRS. Nakon informiranog pristanka, bolesnici su ispunili SNOT-22 upitnike i upitnik Mjera psihološkog stresa (MPS) za doživljeni stres. Upitnik SNOT-22 podijelili smo na nosne simptome i pitanja vezana uz kvalitetu života (HRQL)u analizi rezultata. Rezultati upitnika korelirani su s Lund-Mackay bodovima i semikvantitativnim bodovanjem upale sinusne sluznice.

Rezultati: Postoji pozitivna povezanost između HRQL SNOT-22 bodovanja i MPS bodovanja (Pearson test, r=0,49, p=0,008) i između ukupnog SNOT-22 i MPS bodovanja(r=0,45, p=0,013). Povezanost između nosnih simptoma i HRQL u SNOT-22 je također značajna (r=0,53, p=0,003). Razlika u bolesnika sa i bez nosne polipoze jest viši Lund-Mackay stupanj, te pojavnost pojedinih simptoma bolesti. Bolesnici s nosnom polipozom imali su niže ukupne bodove u SNOT-22 upitniku, kao i one vezane uz HRQL.

Rasprava: Naše istraživanje pokazuje da kvaliteta života bolesnika s KRS može biti oblikovana i doživljenim stresnim događajima. Ovaj koncept je važan kako bi se definirala skupina bolesnika s teško kontroliranim KRS koji predstavljaju dijagnostički i terapijski izazov, a čije liječenje ima veliki socioekonomski značaj.

Ana Pangerčić, Danijela Markota, Maja Grgec, Andro Košec, Dejan Tomljenović, Livije Kalogjera

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxirinoIbuxin RapidGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT C 1000 Plus
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: