x
x

Dojenje smanjuje rizik za šećernu bolest kod žena s gestacijskim dijabetesom

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  02.12.2015.

Dojenje je povezano sa smanjenim rizikom za dijabetes tipa 2 u žena kojima je u trudnoći dijagnosticiran gestacijski dijabetes, prema istraživanju objavljenom u Annals of Internal Medicine.

Dojenje smanjuje rizik za šećernu bolest kod žena s gestacijskim dijabetesom

U istraživanje je bilo uključeno oko 1000 žena s dijagnozom gestacijskog dijabetesa koje su se porodile u 35. tjednu trudnoće ili kasnije. Podaci o dojenju prikupljeni su u periodu od 6. do 9. tjedna nakon poroda, te su ispitanice klasificirane u četiri skupine: one koje isključivo doje, većinom doje, kombiniraju dojenje i formule ili većinom koriste formulu te one koje hrane dijete isključivo dječjom formulom. 

Nakon 2 godine, 12% žena razvilo je dijabetes tipa 2, pri čemu je zabilježen manji rizik od razvoja ove bolesti kod žena koje su isključivo ili većinom dojile svoju djecu te kod žena koje su dojile dulje od 2 mjeseca. Incidencija u žena koje su isključivo dojile iznosila je 3,95 slučajeva na 1000 osoba-mjeseci u usporedbi s 8,79 slučajeva u žena koje su isključivo koristile formule. 

Poznato je da dojenje ima pozitivne učinke na zdravlje novorođenčadi i njihovih majki. Između ostalog, laktacija povoljno utječe na metabolizam glukoze. Iako su ispitanice praćene u periodu od samo 2 godine nakon poroda te je moguće da su neke razvile dijabetes tipa 2 i kasnije, rezultati ovog istraživanja upućuju da bi dojenje moglo prevenirati razvoj dijabetesa u žena koje su imale gestacijski dijabetes. Stoga, važno je informirati žene o važnosti dojenja te im pružiti potrebnu edukaciju.