x
x

Osnivanje Centra za gerijatriju i gerontološku rehabilitaciju u Biogradu

  dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med.
  Manuela Maltarić, dipl. ing.

  21.09.2015.

U Referentnom centru MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba - Centru za zdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr.Andrija Štampar“ održan je jedan od sastanaka za programsko riješenje osnivanja Centra za gerijatriju i gerontološku rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju u Biogradu na moru.

Osnivanje Centra za gerijatriju i gerontološku rehabilitaciju u Biogradu

Inicijativa je pokrenuta zalaganjem prof. dr. sc. Branka Vitalea, dr. med., uključivanjem gerontologa i gerijatara iz Hrvatske te gerijatra iz Švedske. Nastavno je zaključeno (21. rujna, 2015. godine) kako je projektni program Centra za gerijatriju i gerontološku rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju u Biogradu, značajan doprinos za unapređenje zdravstvene zaštite i zaštite zdravlja starijih osoba ne samo za hrvatsko starije pučanstvo, nego i za razvoj zdravstvenog turizma, za starije turističko europsko pučanstvo.

Značajno je istaknuti evidentne potrebe organiziranja i radilišta gerijatrjskog odjela/ produženo liječenje gerijatrijskih bolesnika te bi time bilo omogućeno i jedno od edukacijskih operativnih gerijatrijskih centara.

Sastanku su prisustvovali prof. dr. sc. Branko Vitale, dr. med., doc. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, prim. dr. med., Voditeljica Referentnog centra MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba, i dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med. uz konzultaciju akademika Zijada Durakovića te prof. dr. sc. Dalibora Krpana, prim. dr. med. te potporu ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar", dr. Zvonimira Šostara i prof. emmeritus Ana Stavljenić-Rukavina.

Projekt je afirmativan u kontekstu povećanih zdravstvenih potreba za zdravstvenom zaštitom starijih osoba, a istovremeno u svrsi racionalne gerijatrijske zdravstvene potrošnje te sukladno Master planu bolničkih postelja u Hrvatskoj. Značajnost Projekta  je i zbog nedostatka specijalista gerijatara u Hrvatskoj te je za očekivati i suglasnost Ministarstva zdravlja za specijalističko usavršavanje liječnika iz gerijatrije, što tamošnja županija, odnosno, Specijalna bolnica potražuje.

Centar za zdravstvenu gerontologiju NZJZ „Dr.Andrija Štampar“

Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba

www.stampar.hr