x
x

U Salzburgu prvi Europski doktorski studij iz gerontologije

  20.10.2014.

Na proljeće 2015. godine započinje u Salzburgu (Austrija) prvi Europski doktorski studij iz gerontologije. Velika je čast i zadovoljstvo da je u taj doktorski studij organizacijski uvršten i Referentni centar Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske za zaštitu zdravlja starijih osoba - Centar za zdravstvenu gerontologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, s voditeljicom prim. dr. sc. Spomenkom Tomek-Roksandić.

U Salzburgu prvi Europski doktorski studij iz gerontologije
Stječe se znanje ali i vještine potrebne za uslužne gerontološje djelatnosti, unapređenje organizacije, menadžment projekata, inovaciju skrbi za starije osobe, kvalitetu uslužnih djelatnosti itd.

Alma Mater Europaea Austrija – Europska Akademija znanosti i umjetnosti u Salzburgu u kooperaciji s Alma Mater Europea – Slovenija izradila je u partnerskoj suradnji s Referentnim centrom MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba, program  EUROPSKI DOKTORSKI STUDIJ „SOCIJALNA GERONTOLOGIJA“.

Studij traje tri godine i sadrži 27 raznih predmeta. S disertacijom se počinje već u prvoj godini studija. Socijalna gerontologija je studij uz rad i tečajevi se održavaju, na njemačkom jeziku, vikendom (dvanaest puta) u Salzburgu.

Studij obuhvaća studijske predmete kao na primjer “Društvena konstrukcija starenja“, „Strategije razvoja gerontološke problematike”, Zaštita zdravlja starijih, Socijalna skrb za starije,“Ekonomski vidici skrbi za starije osobe“, „Krizni menadžment u socijalnoj gerontologiji“, „Filozofija i etika u starosti”, “Mendžment neprofitnog sektora” i druge gerontološke fokusirane  teme. U izlaganjima će biti uključeni i svjetski cijenjeni predavači i stručnjaci iz gerontologije i gerijatrije iz Austrije, Hrvatske, Njemačke i Slovenije.

Ciljevi studija su stjecanje kompetencije potrebne za rukovođenje gerontoloških djelatnosti, posebice za konstruktivnu kritičku procjenu i aplikaciju kreativnih rješenja za unapređenje zaštite zdravlja starijih. Ovladavanje sposobnostima za  vođenje unutarnjih organizacijskih jedinica, rukovođenje projekata kvalitete u gerontološkim uslugama, iniciranje novih oblika i modela skrbi za starije osobe, savjetovanje o kvaliteti u uslugama.

Uz studij Socijalne gerontologije stječe se potrebno znanje o sociološkim, ekonomskim i biološkim pojavama, te o bitnim procesima starenja, koje je potrebno da bi se starijoj populaciji moglo zadovoljiti u iskazanim zdravstvenim i socijalnim potrebama te osigurati podršku i razne programe za aktivno i zdravo starenje. Stječe se znanje ali i vještine potrebne za uslužne gerontološje djelatnosti, unapređenje organizacije, menadžment projekata, inovaciju skrbi za starije osobe, kvalitetu uslužnih djelatnosti itd. Studij Socijalne gerontologije je veliki pomak za  europsko društvo, gerontologiju a i za međunarodnu suradnju u Europi i veliko priznanje Hrvatskoj gerontologiji.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyMaxirinoPlivit C 1000 Plus
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: