x
x

Praćenje zdravstvenih potreba gerijatrijskih osiguranika kroz CEZIH

  24.07.2014.

Sredinom lipnja održana je inicijalna radionica o pilot projektu uvođenja gerontološkojavnozdravstvenih pokazatelja praćenja zdravstvenih potreba gerijatrijskih osiguranika domova za starije u CEZIH.

Praćenje zdravstvenih potreba gerijatrijskih osiguranika kroz CEZIH

Radi se o inicijativi za uvođenjem determinanti praćenja zdravstvenih potreba gerijatrijskih osiguranika u institucijskoj i izvaninstitucijskoj skrbi za starije u CEZIH, a koji se sadašnjom legislativom provode putem Evidencijske liste br. 1. Praćenja zdravstvenih potreba (PZP) gerijatrijskog osiguranika za praćenje zdravstvenih potreba u domovima za starije, te Evidencijske liste br. 4. za praćenje zdravstveno-socijalnih potreba starijih osoba u izvaninstitucijskoj skrbi-Gerontološkom centru.

To se odnosi na slijedeće funkcionalne cjeline praćenja individualnog gerijatrijskog osiguranika:

  • -dob,
  • -spol,
  • -zanimanje gerijatrijskog osiguranika prije umirovljenja,
  • -pokretnost u odnosu na fizički status (sasvim pokretan, ograničeno pokretan, trajno ograničeno pokretan, trajno nepokretan),
  • -samostalnost u odnosu na psihički status (sasvim samostalan, ograničeno samostalan, trajno nesamostalan, ne može se odgovoriti),
  • -negativno zdravstveno ponašanje od pušenja do alkoholizma, debljine i pothranjenosti,
  • -vrijednost krvnog tlaka (mmHg), vrijednost ukupnog kolesterola u krvi (mmol/L), guk, ITM-indeks tjelesne mase, smetnje mokrenja, propisani lijek po ATK sustavu, oblik propisivanja,
  • -razlog ispisa zbog smrti, hospitalizacije te premještaja u drugu socijalnu ustanovu ili preseljenja.

Nužan je obuhvat  determinanti  praćenja i evaluacije zdravstvenih potreba starijih osoba / PZP-a gerijatrijskih osiguranika u domovima za starije, povećati i opsegom praćenja programa četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege koji se provodi putem  sestrinske gerijatrijske dokumentacije (1-19 obrazaca), dijelom papirnato, a dijelom elektroničnim putem.

Treća razina praćenja zdravstvenih potreba gerijatrijskih osiguranika odnosi se na determinante specifičnosti obuhvata gerontološkozdravstvenih obilježja gerijatrijskih bolesnika na dugotrajnom  liječenju u bolnici za kronične bolesti, dugotrajno liječenje i palijativnogerijatrijsku skrb.

Zaključci radionice

1. Imenovati užu skupinu stručnjaka, do 10, koji bi daljnjim radionicama ostvarili Projekt uvođenja  gerontološkojavnozdravstvenih pokazatela PZP-a gerijatrijskih osiguranika domova za starije u CEZIH ( Evidencijska Lista br.1. PZP-a gerijatrijskih osiguranika u domu za starije i Ev. L. br 4. PZISP-a gerijatrijskih osiguranika u Gerontološkom centru-izvaninstitucijska skrb za starije ), a čiji bi se rad redovito prezentirao Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu socijalne skrbi te HZZO-u i Referentnom centru MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba. Glavni nositelji projekta su inicijatori HZZO i Referentni centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Dr.Andrija Štampar“. 

2. U projekt uključiti i nadogradnju Evidencijske liste br.1. PZP-a gerijatrijskog osiguranika za praćenje zdravstvenih potreba u domovima za starije, Evidencijske liste br. 4. za praćenje zdravstveno-socijalnih potreba starijih osoba u izvaninstitucijskoj skrbi - Gerontološkom centru i sestrinsku gerijatrijsku dokumentaciju provedbe četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege, koju provodi putem 19 obrazaca u Domovima za starije, te medicinsku dokumentaciju za dugotrajno liječenje gerijatrijskih bolesnika, patronažne djelatnosti, kućne gerijatrijske njege do palijativnogerijatrijske skrbi, uvođenjem u Centralni elekronički informatički zdravstveni sustav.

3. Redovito izvještavati Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo socijalne politike te HZZO i Referentni centar MZ RH za zaštitu zdravlja starijih osoba uz njihovu suglasnost za provedbom navedenog projekta. 

www.stampar.hr

 

VEZANI SADRŽAJ > <