x
x

Unaprijeđenja zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj

  prim. dr. sc. Spomenka Tomek Roksandić

  03.07.2015.

U Hrvatskoj je važno razvijati geroprofilaktičke aktivnosti u svrhu unaprijeđenja zaštite zdravlja starijih i očuvanja njihove funkcionalne sposobnosti. Usporedba demografskog stanja Hrvatske s drugim europskim državama pokazuje da Hrvatska spada među one s najstarijom populacijom, udio starijih u pučanstvu Hrvatske, 2011. godine čini čak 17,7%.

Unaprijeđenja zaštite zdravlja starijih osoba u Hrvatskoj
Ističemo uvođenje gerontoloških timova s glavnim nositeljem specijalistom opće/obiteljske medicine doeduciranim iz gerontologije i gerijatrijskom medicinskom sestrom doeduciranom iz gerijatrijske zdravstvene njege u Domu zdravlja.

Vodeći uzroci hospitalizacija po skupinama bolesti za osobe starije od 65.g. u Hrvatskoj, 2014. godine, čine bolesti cirkulacijskog sustava s udjelom od 24,95%, (N=53.916), zatim slijede novotvorine s udjelom od 16,50%, (N=35.660) te bolesti oka i očnog adneksa, 9,63%, (N=20.797). Ukupan broj hospitalizacija osoba starijih od 65 godina, 2014. godine, u Hrvatskoj, čine udio od 37,34% (N=216.057) u odnosu na ukupan broj hospitalizacija u Hrvatskoj (N=578.569).

Prema zadnjim podacima, popisne 2011. godini, u Hrvatskoj, funkcionalno onesposobljene osobe starije od 65. godina, u odnosu na fizičku pokretljivost čine značajan udio od 46,48% (N=353.247) dok je u 2001. godini taj udio iznosio 21,36% (N=148.170) što čini porast od 138,41%.

Budući da su glavni uzroci koji dovode do funkcionalne onesposobljenosti starijih osoba kronične nezarazne  bolesti, 2011. godine, Hrvatska, N=254.523, izuzetno je važno razvijati geroprofilaktičke aktivnosti u svrsi unaprijeđenja zaštite zdravlja starijih i očuvanja njihove funkcionalne sposobnosti.

Ističemo uvođenje gerontoloških timova s glavnim nositeljem specijalistom opće/obiteljske medicine doeduciranim iz gerontologije i gerijatrijskom medicinskom sestrom doeduciranom iz gerijatrijske zdravstvene njege u Domu zdravlja a osobito za područje gdje se nalazi i dom za starije sa gerijatrijskom zdravstvenom njegm za nepokretne gerijatrijske bolesnike. Taj gerontološki tim Doma zdravlja funkcijski je povezan s gerontološkojavnozdravstvenim timom zavoda za javno zdravstvo s glavnim nositeljem specijalistom javnog zdravstva/epidemiologije doeduciranog iz gerontologije te gerijatrijskom medicinskom sestrom doeduciranom iz gerijatrijske zdravstvene njege uz interdisciplinarni tim stručnjaka u zaštiti zdravlja starijih osoba.

www.stampar.hr

VEZANI SADRŽAJ > <