x
x

GeroS: Sustav za praćenje i evaluaciju gerontoloških osiguranika

  dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med.

  27.03.2015.

Referentni centar Ministarstva zdravlja za zaštitu zdravlja starijih osoba, u koordinaciji s Hrvatskom zavodom za zdravstveno osiguranje, pokrenuo je inicijativu za uvođenje jedinstvenog sustava neodvojivo povezanog s CEZIH-om, za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika, po svim razinama pružene zdravstvene i socijalne skrbi za starije.

GeroS: Sustav za praćenje i evaluaciju gerontoloških osiguranika

Praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika

Cilj projekta je informatizirati svu pruženu zdravstvenu i socijalnu skrb gerontološkim osiguranicima i gerijatrijskim bolesnicima, bez obzira na vlasništvo institucije u kojoj su zbrinuti.

U prikupljanu podataka sudjeluju sve razine zdravstvene zaštite od primarne do tercijarne poglavito opća/obiteljska medicina, gerijatrijska zdravstvena njega, gerontostomatologija, patronažna služba, zdravstvena njega u kući, palijativnogerijatrijska skrb, hitna medicinsku pomoć, bolnički SKZZ, izvanvanbolnički SKZZ, lječilišta, ustanove za dugotrajno liječenje, psihogerijatrijske i palijativnogerijatrijske postelje, socijalni sustav s domovima za starije, izvaninstitucijskom skrbi (gerontološki centri), ustanovama  za psihički oboljele odrasle osobe te centrima  socijalne skrbi i drugim entitetima u skrbi za starije osobe.

Standardizirana dokumentacija

Unificirana i standardizirana dokumentacija preduvjet je za uspostavljanje jednoznačnih komunikacijskih protokola u jedinstveni sustav za praćenje i evaluaciju pružene zdravstvene i socijalne skrbi osobama starije životne dobi.

GeroS osigurava prikupljanje podataka iz navedenih entiteta (izvora) kroz standardiziranu dokumentaciju, kako bi prikupljeni podaci bili što kvalitetniji za provedbu gerontološkojavnozdravstvenih analiza. Unificirana i standardizirana dokumentacija (liječnička, sestrinska, radnoterapeutska, fizioterapeutska,..) preduvjet je za uspostavljanje jednoznačnih komunikacijskih protokola između sustava i entiteta, te između entiteta međusobno u jedinstvenom sustava za praćenje i evaluaciju pružene zdravstvene i socijalne skrbi osobama starije životne dobi.

Cjelokupnom informatizacijom procesa koji su uključeni u skrb za gerontološke osiguranike i gerijatrijske bolesnike smanjilo bi se vrijeme nepotrebnog administriranja što se posebno odnosi na unos podataka, potraživanje dokumentacije i ostalih informacija iz različitih izvora, čime bi se ubrzao proces pružanja zaštite zdravlja za osobe starije dobi zahvaljujući dostupnosti informacija u realnom vremenu.  

Usmjereno djelovanje GeroS sustava

1.    Analize i evaluacije podataka dobivenih iz procesa pružanja zdravstvene i socijalne skrbi za starije osobe.
2.    Racionalizacije u procesu pružanja zdravstvene i socijalne skrbi za starije osobe.
3.    Unaprjeđenja kvalitete zaštite zdravlja za gerontološke osiguranike i gerijatrijske bolesnike.

GeroS podržava izuzetno zahtjevan izvještajni sustav koji osigurava pokazatelje u realnom vremenu. Izvještajni sustav, na nacionalnoj razini će koristiti nadležna Ministarstva i Referentni Centar za zaštitu zdravlja starijih osoba Ministarstva zdravlja RH „Dr.Andrija Štampar“, dok su na regionalnim razinama GeroS-om podržani izvještajni mehanizmi potrebni za funkcioniranje ustanova kao što su domovi za starije, bolnice, ustanove za zdravstvenu njegu i dr. 

Razlozi uspostave GeroS sustava

Razlozi uspostave GeroS- a, sustava u svrsi racionalizacije rastuće gerijatrijske potrošnje i unaprjeđenja zdravstvene zaštite i usluga socijalne skrbi za starije osobe:

 1. Redovita revizija liste lijekova koje gerontološki osiguranik i gerijatrijski bolesnik koristi i sugestija za potreban preventivni ili sistematski pregled.
 2. Prevencija nepotrebnih hospitalizacija starijih osoba zbog pothranjenosti.
 3. Uspostavljanje gerontoloških prehrambenih normativa.
 4. Nedupliciranje i diferencijacija zdravstvenih postupaka u zaštiti zdravlja starijih osoba.
 5. Dostupnost informacija za gerontološke osiguranike i gerijatrijske bolesnike (npr. prijava u dom za starije, korištenje gerontološkog centra, posudionice pomagala, ostvarivanje fizikalne terapije i sl.).
 6. Olakšana komunikacija između korisnika sustava (medicinsko osoblje, socijalni radnici, itd…)
 7. Otvaranje posudionica gerontotehnoloških pomagala.
 8. Izrada fokusiranih gerontološkojavnozdravstvenih programa.
 9. Evaluacija rada djelatnika zdravstvenog i socijalnog sustava u zaštiti zdravlja starijih osoba.
 10. Određivanje kategorizacije individualnog gerijatrijskog bolesnika i gerontološkog osiguranika uz primjenu postupaka i aktivnosti te normi gerijatrijske zdravstvene njege po modelu Roper Juchli/V.Fiechter – M.Meier, u integraciji sestrinske dokumentacije gerijatrijske zdravstvene njege.
 11. Planiranje potrebnog stručnog kadra educiranog iz područja gerontologije i gerijatrije.
 12. Korekcija i unaprjeđenje postojećih standarda iz zdravstvenog i socijalnog sustava u skrbi za osobe starije dobi (65+).
 13. Detekcija problema i uključivanje ostalih stručnjaka u sustav zaštite zdravlja starijih osoba.
 14.  Planiranje smjernica u zdravstvenom turizmu starijih osoba na osnovu utvrđenih, praćenih i evaluiranih zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti starijih turista kako iz Hrvatske tako i iz Europe.
 15. Objektivizacija zdravstvenog stanja i funkcionalne sposobnosti u palijativno-gerijatrijskoj skrbi.

Izradi projektne dokumentacije prethodila je snimka trenutnog stanja, koja je uključivala 41 radionicu s predstavnicima stručnjaka u zaštiti zdravlja starijih osoba. Tijekom radionica su potvrđeni trenutni procesi unutar zdravstvenog i socijalnog sustava u skrbi za osobe starije dobi (65+) te definirani prijedlozi unaprjeđenja zaštite zdravlja za starije osobe.

Zaključak

Povezanost s nacionalnim zdravstvenim sustavom CEZIH, omogućuje i racionalizaciju rastuće gerijatrijske zdravstvene potrošnje i unaprjeđenje zaštite zdravlja starijih osoba.

Provedba gerontološkojavnozdravstvenih analiza na osnovi indikatora, upućuje na nužnost informatizacije uz utvrđivanje, praćenje, analizu i evaluaciju fokusiranih gerontološkojavnozdravstvenih pokazatelja što je značajno za planiranje primjerene i djelotvorne zaštite zdravlja starijih osoba.

Prema europskoj i hrvatskoj gerontološkoj doktrini neophodno je implementirati funkcionalni proces integracije i povezivanja svih sudionika i razina (primarna, sekundarna, tercijarna) u zdravstvenoj zaštiti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika.

Time GeroS kao sustav za praćenje i evaluaciju zdravstvenih potreba i funkcionalne sposobnosti gerontoloških osiguranika i gerijatrijskih bolesnika, neodvojivo povezan s nacionalnim zdravstvenim sustavom CEZIH, omogućuje i racionalizaciju rastuće gerijatrijske zdravstvene potrošnje i unaprjeđenje zaštite zdravlja starijih osoba.

Dr .sc. Nada Tomasović Mrčela, dr. med.

Voditeljica Odsjeka za Geroprofilaksu i promociju aktivnog zdravog starenja

Centra za zdravstvenu gerontologiju

Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Andol PROMaxirinoPLIVIT D 2000
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: