x
x

Ishodi u pacijenata s novodijagnosticiranom fibrilacijom atrija

  13.11.2022.

Patricia N. Apenteng i suradnici objavili su u časopisu „British Journal of General Practice“, rezultate prospektivnog opservacijskog kohortnog istraživanja ishoda u bolesnika s novodijagnosticiranom fibrilacijom atrija (AF) nakon uvođenja oralnih antikoagulansa izravnog djelovanja. Budući da ishodi do sada nisu dovoljno poznati, cilj je bio odrediti ishode i učinkovitost primjene oralnih antikoagulansa nakon dvije godine u svakodnevnoj praksi u bolesnika s novodijagnosticiranim AF-om.

Ishodi u pacijenata s novodijagnosticiranom fibrilacijom atrija

Prospektivno opservacijsko kohortno istraživanje provedeno je u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Velikoj Britaniji. Ukupno su uključena 3574 bolesnika u dobi ≥18 godina s novom dijagnozom AF-a. Primjenom statističkih metoda dobivene su nepristrane procjene učinka liječenja antikoagulansima u odnosu na odsustvo antikoagulacijskih lijekova na pojavu smrti, nehemoragijskog moždanog udara/sistemske embolije i velikog krvarenja unutar dvije godine od postavljanja dijagnoze.

Sveukupno je 65,8% ispitanika primilo antikoagulacijsku terapiju, 20,8% samo antiagregacijsku, a 13,4% nije primilo ništa. Tijekom istraživanja ukupne stope incidencije smrtnosti od svih uzroka nehemoragijskog moždanog udara/sistemske embolije i velikog krvarenja bile su 4,15, 1,45 odnosno 1,21. Liječenje antikoagulacijskom terapijom u usporedbi s liječenjem bez antikoagulacijskih lijekova bilo je povezano sa značajno nižom smrtnošću od svih uzroka, značajno nižim rizikom od nehemoragijskog moždanog udara/ sistemske embolije i nesignifikantno većim rizikom od velikog krvarenja.

Na temelju tog GARFIELD UK istraživanja zaključuje se da podaci potvrđuju korist antikoagulacijske terapije u redukciji moždanog udara i smrti, bez povećanog rizika od velikog krvarenja u bolesnika s novonastalim AF-om. Liječenje antikoagulansima u bolesnika s visokim rizikom od moždanog udara koji ne primaju antikoagulacijsku terapiju može dodatno poboljšati ishode.

Izvor: Medix