x
x

Rizik od krvarenja s novim oralnim antikoagulansima

  David Čičić, dr. med.

  19.05.2015.

U novom retrospektivnom kohortnom istraživanju objavljenom u BMJ-u rizik od krvarenja iz gastrointestinalnog trakta povezan s korištenjem novih oralnih antikoagulantnih lijekova, dabigatrana i rivaroksabana, pokazao se sličan riziku od krvarenja pri upotrebi varfarina. Oprez pri propisivanju novih antikoagulantnih lijekova je potreban kod starijih osoba, pogotovo onih iznad 75 godina starosti.

Rizik od krvarenja s novim oralnim antikoagulansima
Rizik od krvarenja rastao je nakon 65 godina starosti na takav način, da je u dobi od 76 godina, pri korištenju dabigatrana kod bolesnika s fibrilacijom atrija i rivaroksabana kod bolesnika s fibrilacijom ili bez nje, premašivao rizik krvarenja s varfarinom.

Prema istraživanju, rizik od gastrointestinalnog krvarenja s novim oralnim antikoagulansima nije se značajno razlikovao od rizika pri korištenju varfarina ni kod bolesnika s fibrilacijom atrija (dabigatran-varfarin: omjer rizika 0,79; rivaroksaban-varfarin: omjer rizika 0,93) niti kod bolesnika bez fibrilacija atrija (dabigatran-varfarin: omjer rizika 1,14; rivaroksaban-varfarin: omjer rizika 0,89). Rizik od krvarenja rastao je nakon 65 godina starosti na takav način, da je u dobi od 76 godina, pri korištenju dabigatrana kod bolesnika s fibrilacijom atrija i rivaroksabana kod bolesnika s fibrilacijom ili bez nje, premašivao rizik krvarenja s varfarinom.

Kohorta na kojoj je provedeno istraživanje obuhvatila je 92.816 bolesnika na antikoagulantnoj terapiji: 8578 (9,2%) na dabigatranu, 16.253 (17,5%) na rivaroksabanu, 67.985 (73,2%) na varfarinu. Procijenjen je ukupan rizik od gastrointestinalnog krvarenja te rizik od krvarenja iz gornjeg i donjeg dijela gastrointestinalnog sustava kod bolesnika s fibrilacijom atrija i bez nje.

Rastuća pristupačnost različitih mogućnosti antikoagulantnog liječenja pruža korist, ali i izazov zdravstvenim radnicima i bolesnicima. Veći broj mogućnosti daje izbor bolesnicima i liječnicima, ali su manje jasni kriteriji po kojima bismo odijelili bolesnike koji bi mogli imati korist od novih antikoagulansa od onih s većim rizikom pri njihovom korištenju. Prema ovom istraživanju jedan od ograničavajućih čimbenika je dob bolesnika, ali autori dodaju da su potrebna dodatna istraživanja procjene rizika i koristi novih oralnih antikoagulantnih lijekova kod starijih.

VEZANI SADRŽAJ > <