x
x

Smrtnost bolesnika sa zatajenjem srca i fibrilacijom atrija i beta-blokatori

  David Čičić, dr. med.

  15.11.2014.

Beta-blokatori se ne bi trebali smatrati lijekom izbora za kontrolu frekvencije ventrikula ili standardnom terapijom za poboljšanje prognoze kod bolesnika sa zatajenjem srca i fibrilacijom atrija, zaključuju autori istraživanja objavljenog u časopisu Lancet.

Smrtnost bolesnika sa zatajenjem srca i fibrilacijom atrija i beta-blokatori

Proučeni su individualni podaci iz 10 kontroliranih, randomiziranih istraživanja usporedbe beta- blokatora i placeba kod bolesnika sa zatajenjem srca. Na temelju početne elektrokardiografije je utvrđena prisutnost sinus ritma ili fibrilacije atrija. Promatrani primarni ishod je bila smrtnost od svih uzroka.

Istraživanje je obuhvatilo 18.254 bolesnika, od čega je na početku istraživanja kod 13 946 (76%) zabilježen sinus ritam, a kod 3066 (14%) fibrilacija atrija. Stope smrtnosti nakon 1,5 godina praćenja iznosile su 16% u skupini sa sinus ritmom i 21% u skupini s fibrilacijom atrija. Terapija beta-blokatorima dovela je do značajnog smanjenja smrtnosti (27%) kod bolesnika sa sinus ritmom, ali ne i kod onih s fibrilacijom atrija. Učinak beta-blokatora na smrtnost je izostao u svim podgrupama bolesnika s fibrilacijom atrija, neovisno o dobi, spolu, ejekcijskoj frakciji lijevog ventrikula, NYHA klasifikaciji, frekvenciji ventrikula ili početnoj terapiji.

Zatajenje srca i fibrilacija atrija su  često prisutni istovremeno, uzrokujući značajan morbiditet i mortalitet. Beta-blokatori su indicirani kod bolesnika sa simptomatskim zatajenjem srca i smanjenom ejekcijskom frakcijom.