x
x

Gluformin tablete s produljenim oslobađanjem

  prim.dr.sc. Velimir Altabas, dr.med.

  06.11.2012.

Gluformin se danas nametnuo kao prva linija liječenja tipa 2 šećerne bolesti zbog niske cijene, velike učinkovitosti i povoljnog profila nuspojava. Prednost Gluformin tablete s produljenim oslobađanjem u odnosu na preparate metformina s trenutnim otpuštanjem je u boljoj gastrointestinalnoj podnošljivosti uz manji broj dnevnih doziranja lijeka.

Gluformin tablete s produljenim oslobađanjem
Djelotvornost Gluformina s trenutnim otpuštanjem i Gluformina s produljenim oslobađanjem je praktički ista. Kontraindikacije i mjere opreza su u potpunosti iste kao i kod Gluformina s trenutnim otpuštanjem.

Gluformin s produljenim oslobađanjem ili sa sporim otpuštanjem je lijek koji se koristi u liječenju šećerne bolesti. Može ga se primjenjivati kao monoterapiju uz dijetetske mjere i adekvatnu fizičku aktivnost, ali ga se može kombinirati i sa svim drugim lijekovima za liječenje šećerne bolesti koji su danas dostupni na tržištu.

Aktivni sastojak je metformin koji smanjuje proizvodnju glukoze u jetri (glukoneogenezu), popravlja osjetljivost tkiva na inzulin i usporava probavu šećera iz probavnog trakta.

Zbog niske cijene, velike učinkovitosti i povoljnog profila nuspojava metformin se nametnuo kao prva linija liječenja tipa 2 šećerne bolesti. Ovaj lijek je djelotvoran i kod većine drugih oblika šećerne bolesti s izraženom inzulinskom rezistencijom, premda nije svugdje odobren izvan indikacije liječenja tipa 2 šećerne bolesti.

Od 2004. godine na svjetskom je tržištu dostupan metformin s produljenim ili sporim otpuštanjem, trenutno se proizvodi u dozama od 500, 750 i 1000 mg.

Što se tiče djelotvornosti metformina s trenutnim otpuštanjem i metformina s produljenim otpuštanjem, ona je praktički ista. Kontraindikacije i mjere opreza su u potpunosti iste kao i kod Gluformina s trenutnim otpuštanjem.

Prednost Gluformina sa sporim otpuštanjem

Prednost Gluformina sa sporim otpuštanjem u odnosu na preparate metformina s trenutnim otpuštanjem je u boljoj gastrointestinalnoj podnošljivosti uz manji broj dnevnih doziranja lijeka. Učinkovitost u regulaciji glikemije je jednaka.

Manji broj nuspojava uz doziranje jednom dnevno omogućava bolju suradljivost bolesnika što posredno može dovesti do bolje regulacije glikemije, manjeg broja komplikacija šećerne bolesti, te nižih troškova liječenja. Prednosti Gluformina sa sporim otpuštanjem najbolje dolaze do izražaja kod bolesnika koji uzimaju nekoliko različitih lijekova potrebnih za regulaciju dijabetesa ili za liječenje drugih komorbiditeta.

Doziranje Gluformin tableta s produljenim oslobađanjem

Liječenje metforminom s produljenim otpuštanjem se obično započinje dozom od 500 mg dnevno, koja se postepeno diže na 1000, te 2000 mg dnevno uz večernji obrok. Ukoliko se s 2000 mg Gluformina sa sporim otpuštanjem ne postigne zadovoljavajuća regulacija glikemije, lijek se može dati u dvije dnevne doze od po 1000 mg uz jutarnji i večernji obrok. Ukoliko glikemija niti tada nije zadovoljavajuće regulirana, kao daljnji korak se savjetuje davanje metformina s trenutnim otpuštanjem u dozi od 3x1000 mg dnevno uz glavne dnevne obroke, a prije nego što se uvede neki drugi lijek radi regulacije glikemije.

Kod bolesnika koji se već liječe metforminom, a slabo ga podnose, ili imaju problem sa suradljivošću, savjetuje se prelazak na istu dozu Gluformina sa sporim otpuštanjem u jednoj dnevnoj dozi. Iznimka su bolesnici koji su liječeni dozom većom od 2000 mg, kod kojih se savjetuje ostanak na Gluforminu sa standardnim vremenom djelovanja.

Literatura

Jabbour S; Ziring B. Advantages of extended-release metformin in patients with type 2 diabetes mellitus. Postgrad Med. 2011; 123(1):15-23 (ISSN: 1941-9260)

Schwartz SL; Gordi T; Hou E; Cramer M; Heritier M; Cowles VE. Clinical development of metformin extended-release tablets for type 2 diabetes: an overview. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2008; 4(9):1235-43 (ISSN: 1742-5255)

Gluformin ER 500 mg tablete s produljenim oslobađanjem - SPC. Dostupno na http://www.almp.hr/upl/lijekovi/SPC/UP-I-530-09-09-01-311.pdf

prim. dr. sc. Velimir Altabas
Zavod za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma „Mladen Sekso"
Interna klinika KBC „Sestre milosrdnice", Zagreb

VEZANI SADRŽAJ > <