x
x

Nove američke kliničke smjernice za farmakoterapiju dijabetesa tipa 2

  Ana Balažin Vučetić, dr. med. specijalist pedijatar

  17.02.2012.

Metformin treba biti početni lijek izbora za većinu bolesnika s dijabetesom tipa 2 u kojih promjene životnog stila ne dovode do zadovoljavajuće kontrole glikemije, uz dodavanje drugog lijeka kada je to potrebno, preporuke su iz novih smjernica Odbora Američkih Liječnika (ACP) za farmakoterapiju dijabetesa tipa 2.

Nove američke kliničke smjernice za farmakoterapiju dijabetesa tipa 2

Što donose nove smjernice?

Metformin se pokazao učinkovitijim u snižavanju razina glukoze u krvi u usporedbi drugim oralnim antidijabeticima, i u monoterapiji i u kombinaciji s drugim lijekovima. Dodatno, metformin je smanjivao tjelesnu težinu i poboljšavao profil kolesterola.

Nove smjernice za farmakoterapiju dijabetesa tipa 2 temelje se na sistematskom pregledu dokaza i komparativnoj analizi učinkovitosti oralnih lijekova za liječenje dijabetesa tipa 2 u odraslih bolesnika (metformin, derivati sulfonilureje, meglitinidi, tiazolidinedioni, inhibitori dipeptidil peptidaze-4 [DPP-4] i agonisti receptora glukagonu sličnog peptida-1 [GLP-1]). U ovaj pregled uključeni su rezultati opservacijskih studija i kliničkih ispitivanja objavljeni na engleskom jeziku u kojima su izravno uspoređivani oralni antibijabetici. Rezultati su objavljeni između 1966. god i travnja 2012. god. u bazama MEDLINE, EMBASE i Cochrane Central Register of Controlled Trials. Autori su ocjenjivali kliničke ishode uključujući smrt bilo kojeg uzroka, kardiovaskularnu smrt i morbiditet, cerbrovaskularni morbiditet, neuropatiju, nefropatiju i retinopatiju, tjelesnu težinu, nuspojave, profil lipida i razine hemoglobina HbA1c. Prema sustavu bodovanja koji ACP koristi za izradu kliničkih smjernica, formirane su konačne preporuke utemeljene na dokazima.

Autori su zaključili da većina lijekova za liječenje dijabetesa tipa 2 smanjuje razine glukoze u sličnoj mjeri. Međutim, metformin se pokazao učinkovitijim u snižavanju razina glukoze u krvi u usporedbi drugim oralnim antidijabeticima, i u monoterapiji i u kombinaciji s drugim lijekovima. Dodatno, metformin je smanjivao tjelesnu težinu i poboljšavao profil kolesterola.

Sveukupno je uz metformin bilo manje nuspojava nego uz derivate sulfonilureje, a dokaz visoke kvalitete pokazuje da je rizik od nastanka opasnih razina hipoglikemije veći uz derivate sulfonilureje nego uz metformin ili tiazolidinedione. Dodatno, kombinacija metformina i derivata sulfonilureje bila je povezana je sa 6 puta većim rizikom od hipoglikemije od kombinacije metformina i tiazolidinediona. Kada se koristi kao monoterapija, rizik od hipoglikemije uz metformin i tiazolidinedione je bio sličan, temeljeno na dokazu umjerene kvalitete. Dokazi su bili nedovoljni za ocjenu razlike u učinkovitosti između pojedinih lijekova u podskupinama odraslih bolesnika prema dobi, spolu ili rasi.

ACP preporuča generički oblik metformina, zbog bolje učinkovitosti i manje nuspojava od drugih dostupnih lijekova, zbog toga što se ne povezuje s povećanjem tjelesne težine i zbog niže cijene.

Autorima je bilo teško donijeti zaključke o komparativnoj učinkovitosti lijekova za liječenje dijabetesa tipa 2 na temelju smrtnosti od svih uzroka i kardiovaskularne smrtnosti, kardiovaskularnog i cerebrovaskularnog morbiditeta te mikrovaskularnih ishoda, zbog niske kvalitete ili nedovoljnih dokaza. Metformin je bio povezan s povećanim rizikom od gastrointestinalnih nuspojava. Tiazolidinedioni su povezani s povećanim rizikom od zatajenja srca, a rosiglitazon i pioglitazon su kontraindicirani u bolesnika s ozbiljnim zatajenjem srca.

Specifične preporuke

• Preporuka 1: Kada se dijetom, vježbanjem, smanjenjem tjelesne težine i drugim promjenama životnog stila ne postiže zadovoljavajuće poboljšanje razine hiperglikemije, kliničari trebaju uvesti oralnu farmakološku terapiju u bolesnika s dijabetesom tipa 2 (stupanj: jaka preporuka, visoka kvaliteta dokaza).
• Preporuka 2: Za većinu bolesnika s dijabetesom tipa 2 početni lijek izbora treba biti metformin (stupanj: jaka preporuka, visoka kvaliteta dokaza).
• Preporuka 3: Kada se promjenama životnog stila i monoterapijom metformina ne postiže zadovoljavajuća kontrola hiperglikemije, kliničari trebaju dodati drugi lijek u kombinaciji s metforminom (stupanj: jaka preporuka, visoka kvaliteta dokaza).

Općenite preporuke

• Dobra kontrola dijabetesa tipa 2 farmakološkim i nefarmakološkim mjerama važna je i uključuje edukaciju bolesnika, evaluaciju i samokontrolu mikrovaskularnih i makrovaskularnih komplikacija, terapije hiperglikemije i minimizaciju kardiovaskularnih i drugih dugoročnih faktora rizika.
• Nefarmakološka terapija uključuje promjene prehrambenih navika, redovito vježbanje, promjene životnog stila i smanjenje tjelesne težine.
• Započinjanje farmakološke terapije je važan pristup za postizanje učinkovitog liječenja dijabetesa tipa 2 kada se smanjenjem tjelesne težine i/ili modifikacijom životnog stila ne postiže zadovoljavajuća kontrola hiperglikemije.
• Monoterapija metforminom bila je učinkovitija u smanjenju razine glikemije od drugih monoterapija, kao i od kombinacijskih terapija s drugim lijekovima. Dodatno, metformin ima prednost jer smanjuje tjelesnu težinu i poboljšava lipidni profil (u većini slučajeva).
• Iako je kombinacijska terapija učinkovitije snižavala razine hemoglobina HbA1c, ona je bila povezana s više nuspojava.