x
x

Probir za dijabetes tipa 2

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  18.10.2014.

Američko udruženje kojem je cilj prevencija bolesti (U.S. Preventive Services Task Force, USPSFT) smatra da je nužan probir odraslih osoba s visokim rizikom za dijabetes tipa 2 i inzulinsku rezistenciju.

Probir za dijabetes tipa 2

Rizični faktori za dijabetes tipa 2 su životna dob od 45 godina i više, prekomjerna tjelesna težina i pretilost ili srodnost u prvom koljenu s osobom oboljelom od dijabetesa.

USPSTF je u istraživanjima pronašlo da tretiranje smanjenje razine glukoze u krvi nakon 8-satnog neuzimanja hrane i smanjene tolerancije na glukozu odgađa progresiju dijabetes mellitusa. Preporučuju promjenu životnih navika u vidu zdravije prehrane i povećane fizičke aktivnosti. Nadalje, primjena lijekova u prevenciji dijabetesa omogućava razvoj samo malih do umjerenih oštećenja. Unatoč tomu, tijekom 10-godišnjeg praćenja nije došlo do smanjenja morbiditeta i mortaliteta povezanog s dijabetesom.