x
x

Nedostatak vitamina B12 pri dugotrajnoj terapiji metforminom

  David Čičić, dr. med.

  30.03.2016.

Dugotrajno korištenje metformina je povezano s nedostatkom vitamina B12, iznosi novo istraživanje objavljeno u časopisu The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Nedostatak vitamina B12 pri dugotrajnoj terapiji metforminom

Istraživanje je obuhvatilo više od 3000 osoba, u dobi od 25 godina i starije, s povišenom razinom glukoze u krvi, a sudionici su randomizirani u tri skupine.  U prvoj skupini su bolesnici liječeni dvostrukom dnevnom dozom metformina (MET skupina), u drugoj su primali placebo (PLA skupina), a u trećoj je proveden program izmjene životnog stila bez medikamentozne terapije. Provedena je usporedba skupine bolesnika na terapiji metforminom (1073 bolesnika) s placebo skupinom (1082 bolesnika). Razina vitamina B12 u uzorcima krvi je izmjerena u dva navrata, nakon perioda praćenja od 5 i 13 godina.

Rezultati su nakon 5 godina praćenja pokazali nižu prosječnu razinu vitamina B12 u skupini ljudi liječenih metforminom u odnosu na placebo skupinu. Nedostatak vitamina B12 je također bio češći, zahvaćajući 4,3% bolesnika u MET skupini i 2,3% bolesnika iz PLA supine. Kod 19,1% bolesnika iz MET skupine, a 9,5% bolesnika iz PLA skupine, razina vitamina B12 je bila sniženih ili granično niskih vrijednosti.

Nakon 13 godina nije bilo značajne razlike u učestalosti nedostatka vitamina B2 između dvije skupine, no opažena je razlika u učestalosti kombinirane snižene i granično niske vrijednosti (20,3% u MET skupini i 15,6% u PLA skupini).

Nadalje, prevalencija anemije je bila viša u skupini bolesnika liječenih metforminom, ali nije ovisila o statusu vitamina B12. Prevalencija neuropatije je bila viša u bolesnika liječenih metforminom s niskim razinama vitamina B12 u krvi.

Prema svemu sudeći, kod bolesnika liječenih metforminom bi trebalo razmotriti rutinsku kontrolu statusa vitamina B12.

VEZANI SADRŽAJ > <