x
x

Metformin smanjuje pretilost i glukozu u krvi djece

  Ivan Gudelj, mag. pharm

  09.01.2013.

Primjena metformina u dnevnoj dozi od 1,5 grama smanjila je BMI-SDS (body mass index -the standard deviation score) za 3% u 6 mjeseci bez značajnih promjena prehrane i fizičke aktivnosti kod pretile djece i adolescenata; rezultati su randomizirane, placebom kontrolirane studije, objavljene u The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Metformin smanjuje pretilost i glukozu u krvi djece

Poznato je da metformin smanjuje rizik za dijabetes tipa 2 u pretile djece, a ova studija pokazuje da je sigurniji i efikasniji nego što je do sada bilo poznato. Nedavno objavljena studija pokazuje da je bio korišten za djecu i mlade, kao 'off-label' terapija liječenja pretilosti, iako do sada nije bio odobren za upotrebu u pretile djece ili odraslih u Ujedinjenom Kraljevstvu.

U zadnja dva desetljeća, broj pretile djece i mladeži je naglo porastao, kao i dijagnoza dijabetesa tipa 2 i sindroma inzulinske rezistencije. Stoga su znanstvenici istraživali da li uzimanje lijekova ima dobrobiti za pretilu djecu, osobito u pogledu smanjenja BMI-SDS.

Metformin je povezan s značajnim smanjenjem BMI-SDS u studiji koja je provedena na pretiloj djeci od 8 do 18 godina koja su imala hiperinzulinemiju i/ili povišenu razinu glukoze u krvi natašte ili intoleranciju na glukozu.

Nakon 3 mjeseca zabilježeno je poboljšanje alanin transferaze i glukoze u krvi natašte, ali nije bilo statističke značajnosti nakon 6 mjeseci iako je pad glukoze u krvi natašte bio konstantan. Značajnih promjena u koncentracijama adiponektina, rezistina i leptina nije bilo.

Iako je smanjenje BMI-SDS unutar grupe koja je uzimala metformin bilo malo, autori tvrde da je to i dalje značajno na razini pojedinca jer može zaustaviti rast BMI. Prednosti u zaustavljanju rasta BMI su fizički i psihološki; uključuju porast u individualnom samopoštovanju i entuzijazmu koji dalje pomažu u promjeni načina života.

Tretman se činio sigurnim, bez ozbiljnih nuspojava. Međutim, sudionici koji su primali metformin imali su više nuspojava u odnosu na sudionike koji su primali placebo.Većina tih nuspojava je bila gastrointestinalna, što je poznata nuspojava metformina u odraslih.

Ova studija je pokazala da je kratko  tretman metformina klinički koristan i siguran za zaustavljanje pretilosti i smanjenja glukoze u krvi natašte. Također, primjena metformin može biti poticaj za daljnje promjene načina života i smanjenje potencijalnih rizika od kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa 2.