x
x

Edukacija bolesnika o dijabetesu dugoročno neučinkovita?

  30.04.2012.

Grupna edukacija o dijabetesu, praćenju i mogućnostima liječenja je manje učinovita nego se očekivalo, potrvđeno je u dva nezavisna istraživanja provedena u Velikoj Broitaniji. Radovi su objavljeni u BMJ-u.

Edukacija bolesnika o dijabetesu dugoročno neučinkovita?

U jednoj studiji istraživana je učinkovitost DESMOND programa - šestosatnog programa za bolesnike s novodijagnositciranim dijabetesom tipa 2. Američko udruženje dijabetičara preporučilo je ovaj program koji je zadovoljio sve zahtjeve kvalitete. Nakon tri godine nisu uočene razlike na 750 uključenih bolesnika u nivou glikoliziranog hemoglobina kao primarnog ishoda između ispitivane i kontrolne skupine. Koronarni rizik bio je sličan u obje grupe.

U drugoj studiji istraživan je program "Pričajmo o dijabetesu" (Talking Diabetes) namijenjen pedijatrijskim timovima koji se bave liječenjem dijabetesa s ciljem da pomogne u razgovoru s bolesnicima o promjeni ponašanja i boljoj kontroli dijabetesa. U istraživanje je uključeno 26 pedijatrijskih timova od kojih je polovica trenirana u programu Talking Diabetes. Nakon godine dana, nivo glikoliziranog hemoglobina nije se razlikovao između bolesnika "treniranih" i kontrolnih timova.

BMJ  DESMOND

BMJ Talking Diabetes

VEZANI SADRŽAJ > <