x
x

Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću

  01.02.2013.

U Republici Hrvatskoj su, prema podacima Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava (CEZIH), u 2011. godini registrirane 230.084 punoljetne osobe s dijagnozom šećerne bolesti, objavljeno je u izvješću Nacionalnog registra osoba sa šećernom bolešću.

Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću

Nacionalni registar osoba sa šećernom bolešću osnovan je 2000. godine s ciljem unapređenja zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću, utvrđivanja prevalencije i incidencije šećerne bolesti i njenih akutnih i kroničnih komplikacija, praćenja morbiditeta i mortaliteta, te osnovnih kliničkih pokazatelja na nacionalnoj razini.

Prijava je od 2004. godine obavezna za sve liječnike primarne i sekundarne zdravstvene zaštite koji u svojoj skrbi imaju osobe sa šećernom bolešću. U Republici Hrvatskoj su, prema podacima Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava (CEZIH), u 2011. godini registrirane 230.084 punoljetne osobe s dijagnozom šećerne bolesti.

U CroDiab registru sveukupno je registrirano 109.109 bolesnika, a u 2011. godini pristigle su prijave za 37.825 osoba sa šećernom bolešću. Od prijavljenih bolesnika njih 6,05% klasificirano je kao tip 1, 92,86% kao tip 2, 0,74% kao drugi tip i 0,34% kao gestacijski dijabetes.

Od svih bolesnika, 52,82% bolesnika liječeno je oralnim hipoglikemicima, 19,11% oralnim hipoglikemicima u kombinaciji s inzulinom, 26,53% samo inzulinom dok je 1,55% bolesnika liječeno samo osnovnim dijetetskim mjerama. Regulacija glikemije bila je dobra (HbA1c<6,5%) u 22,26%, uvjetno zadovoljavajuća (6,5%<HbA1c<7,5%) u 35,26%, a loša (HbA1c>7,5%) u 42,49% bolesnika uz prosječne vrijednosti svih bolesnika od (aritmetička sredina +/- standardna devijacija) HbA1c 7,49 +/-1,38, glikemije natašte 9,45 +/-3,05 te postprandijalne glikemije 12,12 +/- 4,27.

 

VEZANI SADRŽAJ > <