x
x

Visoka razina glukoze - rizični faktor za smrtnost kod upale pluća

  Jacinta Vuković, dr. med.
  Marijana Oremuš, dr.med.

  03.10.2012.

Nedijabetičari s povišenom razinom glukoze u krvi hospitalizirani zbog pneumonije iz opće populacije (CAP), imaju povećan rizik smrtnosti u roku od 90 dana.

Visoka razina glukoze - rizični faktor za smrtnost kod upale pluća
Istraživači navode kako je povećana razina glukoze u serumu prilikom hospitalizacije faktor rizika kod bolesnika s pneumonijom iz opće populacije.

Prema rezultatima istraživanja predstavljenim na godišnjoj konferenciji Europskog respiratornog društva akutna hiperglikemija kod bolesnika s pneumonijom iz opće populacije ukazuje na rizične bolesnike koji trebaju dodatnu brigu kako bi se smanjio rizik smrtnosti.

Istraživači su koristili podatke 6891 odrasle osobe s CAP-om uključene u istraživanje pod nazivom  CAP Competence Network (CAPNETZ) u razdoblju od 2003. do 2009. godine.

Stope rizika (HR) prilagođene su prema spolu, dobi, indeksu tjelesne mase, pušenju i CRB-65 bodovanju (CRB 65 je  klinički bodovni sustav koji uključuje konfuzno stanje, respiratornu frekvenciju, razinu krvnog tlaka i dob > 65 godina ). Istraživači su također procjenili razne komorbiditete za mortalitet unutar 28, 90 i 180 dana na temelju razine glukoze u serumu prilikom hospitalizacije.

Razina glukoze od 6 do 11 mmol/l definirana je blagom akutnom hiperglikemijom, a razina  glukoze od 14 mmol/l ili više akutnom hiperglikemijom. Ukupno gledajući, 40% CAP bolesnika je imalo hiperglikemiju.

Većina bolesnika (62%) bili su muškarci, prosječne dobi od 60 godina.

Multivarijatnom analizom je utvrđeno da povišena razina glukoze prilikom hospitalizacije predstavlja neovisan prediktor mortaliteta unutar 28, 90 i 180 dana kod CAP bolesnika. Povećanje razine glukoze odgovara povećanom riziku smrtnosti od CAP-a.

Bolesnici s blagom do umjerenom hiperglikemijom imali su značajno viši HR (1,55) za smrtnosti unutar 90 dana (1,55; 95% interval pouzdanosti [CI], 1,18 - 2,04, P <0,001) nego bolesnici s normalnom razinom glukoze prilikom hospitalizacije.

Kod bolesnika s akutnom hiperglikemijom, HR je porastao na 6,04 (95% CI, 4,18 - 8,74, P <0,001).

Zanimljivo je da kod dijagnosticiranih dijabetičara nije bilo povezanosti između razine glukoze prilikom hospitalizacije i smrtnosti (P = 0,18 za interakciju).

Analiza osjetljivosti je potvrdila prediktivnu vrijednost razine glukoze prilikom hospitalizacije za mortalitet unutar 28 i 180 dana. Međutim, istraživanje nije utvrdilo uzročnu vezu između razine glukoze i povećanog rizika smrtnosti kod CAP bolesnika.

Istraživači navode kako je povećana razina glukoze u serumu prilikom hospitalizacije faktor rizika kod bolesnika s pneumonijom iz opće populacije, te smatraju da su potrebna daljnja istraživanja u kojima bi se istraživala uzročno-posljedična povezanost povišene razine glukoze i smrtnosti kod tih bolesnika.

The CAPNETZ study was funded by the German Ministry of Education and Research, BundesministeriumfürBildung und Forschung. Dr. Lepper and Dr. Martinez-Garcia have disclosed no relevant financial relationships.

European Respiratory Society (ERS) 2012 Annual Congress: Abstract OC2814. Presented September 2, 2012