x
x

KOPB nosi povećan rizik za kognitivno oštećenje

  Klara Čičić, dr. med.

  26.05.2014.

Kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB) nosi povećan rizik za blago kognitivno oštećenje neamnestičkog tipa u starijih osoba. Što je dulje trajanje KOPB-a, veći je rizik od blagog kognitivnog oštećenja, objavljeno je u časopisu JAMA Neurology.

KOPB nosi povećan rizik za kognitivno oštećenje

Dijagnoza KOPB-a povećala je rizik za neamnestičko blago kognitivno oštećenje za čak 83% tijekom prosječnog vremena praćenja od 5.1 godinu (95% CI, 1.04-3.23).

Od 1425 sudionika bez kognitivnih poremećaja u dobi od 70 do 89 godina, njih 370 razvilo je incidentno blago kognitivno oštećenje, 230 amnestičko blago kognitivno oštećenje, 97 neamnestički tip blagog kognitivnog oštećenja, 27 kognitivno oštećenje nepoznatog tipa, a 16 osoba oboljelo je od demencije. Ispitanici su imali neurološki pregled svakih 15 mjeseci.

Pokazalo je da su osobe s trajanjem KOPB-a duljim od 5 godina prije početka ovog istraživanja imale najveći rizik za bilo koju vrstu kognitivnog oštećenja, stoga je važno rano intervenirati kako bi se na vrijeme spriječila ili odgodila progresija kognitivnog oštećenja. 

Kognitivno oštećenje je naziv za raspon smetnji u kapacitetu mišljenja. Kognitivne funkcije koje mogu biti oštećene su primjerice pažnja, sposobnost učenja, memorija, psihomotoričke ili socijalne sposobnosti. Blago kognitivno oštećenje (engl. mild cognitive impairment - MCI) dijeli se na amnestički tip koji zahvaća memoriju i neamnestički tip koji zahvaća durge kognitivne domene osim memorije.

Kronična opstrukcijska plućna bolest je stanje trajne, progresivne opstrukcije zračnog protoka kroz dišne putove, uzrokovane upalom bronha kao odgovorom na udahnute toksične čestice i plinove.

VEZANI SADRŽAJ > <