x
x

Sindrom preklapanja astma-KOPB

  Josipa Kokeza

  01.10.2015.

Bolesnici sa sindromom preklapanja astme i KOPB-a imaju češće egzacerbacije, slabiju kvalitetu života, mnogo brže pogoršanje testova plućne funkcije te veći mortalitet u usporedbi s bolesnicima koji boluju samo od astme ili KOPB-a.

Sindrom preklapanja astma-KOPB

Uvod

ACOS je karakteriziran perzistentnom opstrukcijom dišnih putova, a očituje se značajkama i astme i KOPB-a.

Astma i KOPB su, među kroničnim bolestima dišnih puteva, daleko najčešće (1).

Neke manifestacije obiju bolesti mogu mogu postojati kod istog bolesnika i to se naziva sindromom preklapanja astma-KOPB (eng. ACOS, asthma-COPD overlap syndrome) (1, 2, 3). Prevalencija bolesti je između 15 i 55 %, a ovisi o dobi i spolu (4, 5).

Bolesnici s ACOS-om imaju češće egzacerbacije, slabiju kvalitetu života, mnogo brže pogoršanje testova plućne funkcije te veći mortalitet u usporedbi s bolesnicima koji boluju samo od astme ili KOPB-a (6).

Bolesnici s ACOS-om su karakterizirani povećanom reverzibilnošću opstrukcije dišnih puteva, eozinofilnom bronhalnom i sistemskom eozinofilnom upalom te dobrim odgovorom na primjenu ICS u usporedbi s bolesnicima s KOPB-om (1, 7, 8). Značaj ACOS-a je stoga identificirati subgrupu bolesnika s KOPB-om kod kojih bi terapija ICS-om bila korisna (11).

Karakteristike ACOS-a

Preklapanje između astme i KOPB-a može biti uzrokovano raznim razlozima. Preklapanje nije začuđujuće već zbog činjenice da se radi o čestim bolestima. Ove dvije bolesti također mogu biti uzrokovani istim faktorima rizika, poput bronhalne hiperreaktivnosti te poremećaja razvoja dišnih putova u djetinjstvu, te stoga nije čudno njihovo preklapanje (11).

Ukoliko bolesnik ima tri ili više karakteristika iz tablice 1 koje odgovaraju astmi ili KOPB-u, može se postaviti dijagnoza jedne od navedenih bolesti. Ukoliko bolesnik ima podjednako karakteristika za astmu i KOPB, treba razmisliti o ACOS-u kao mogućoj dijagnozi (10).

 

 

Tablica 1. Karakteristike astme i KOPB-a (10).

 

Astma

KOPB

Početak bolesti

Prije 20. godine života.

Poslije 40. godine života.

Respiratorni simptomi

Varijacija simptoma tijekom minuta, sati ili dana.

Simptomi se pogoršavaju tijekom noći ili ranog jutra.

Pogoršanje simptoma može biti uzrokovano vježbom, emocijama, izloženosti alergenima.

Perzistiraju unatoč terapiji.

Bolesnici imaju svakodnevne simptome te dispneju.

Kronični kašalj i iskašljavanje prethode dispneji, javljaju se neovisno vanjskim "okidačima."

 

Plućna funkcija

Potvrda varijabilne opstrukcije protoka zraka (PEF, spirometrija).

Potvrda perzistentne opstrukcije protoka zraka (vrijednosti FEV1/FVC nakon bronhodilatacije<0.7).

Plućna funkcija između egzacerbacija

Plućna funkcija uredna između egzacerbacija.

Plućna funkcije nije uredna između egzacerbacija.

Obiteljska i osobna anamneza

Prethodno postavljena dijagnoza astme od strane liječnika.

Pozitivna obiteljska anamneza na astmu ili neke druge alergijske bolesti.

Prethodno postavljena dijagnoza KOPB-a, kroničnog bronhitisa ili emfizema od strane liječnika.

Značajna izloženost faktorima rizika poput dima cigareta.

 

Tijek bolesti

Bez pogoršanja simptoma tijekom vremena. Simptomi variraju tijekom godina.

Može doći do spontanog poboljšanja ili do brzog kliničkog odgovora na primjenu BD ili ICS.

Simptomi se pogoršavaju tijekom vremena.

Primjena brzodjelujućeg bronhodilatatora uzrokuje tek blažeg poboljšanje.

Sumacijska snimka torakalnih organa

Uredna.

Značajna hiperinflacija.

Tablica 2. Karakteristike ACOS-a (10).

Početak bolesti

Najčešće poslije 40. godine života, ali bolesnici mogu imati tegobe u djetinjstvu ili ranoj odrasloj dobi.

Respiratorni simptomi

Bolesnici imaju izraženu dispneju koja je perzistentna, ali može biti promjenjivog inteziteta.

Plućna funkcija

Opstrukcija protoka zraka koja nije u cijelosti reverzibilna, ali često je varijabilna.

Plućna funkcija između egzacerbacija

Perzistentno ograničenje protoka zraka.

Osobna i obiteljska anamneza

Često postavljena dijagnoza astme ili alergije od strane liječnika. Obiteljska anamneza pozitivna na astmu. Pozitivna anamneza na izloženost štetnim čimbenicima.

Tijek bolesti

Terapija dovodi do djelomičnog, ali značajnog smanjena simptoma. Progresija je očekivana kao i potreba za terapijom.

Sumacijska snimka torakalnih organa

Nalaz sličan kao kod KOPB-a.

Egzacerbacije

Mogu biti češće nego kod bolesnika s KOPB-om, ali se smanje pomoću terapije. Komorbiditeti mogu pridonijeti pogoršanju.

Tipična upala dišnih puteva

Eozinofili i/ili neutrofili u sputumu.

Tablica 3. Spirometrijske karakteristike ACOS-a (10).

Normalan FEV1/FVC prije i nakon primjene bronhodilatatora.

Nije kompatibilno s dijagnozom ACOS-a, osim ako ne postoje drugi znakovi kroničnih opstruktivnih smetnji ventilacije.

FEV1/FVC<0.7 nakon primjene bronhodilatatora.

Najčešće prisutno.

FEV1≥80%

Kompatibilno s dijagnozom blagog ACOS-a.

FEV1<80%

Pokazatelj ozbiljnih opstruktivnih smetnji ventilacije te mogućih egzacerbacija i povećane smrtnosti.

Porast FEV1 nakon primjene bronhodilatatora za >12% i 200 ml od početne vrijednosti (reverzibilne opstruktivne smetnje).

Čest znak, osobito pri nižim vrijednostima FEV1. Treba razmotriti dijagnozu ACOS-a.

Porast FEV1 nakon primjene bronhodilatatora za >12% i 400 ml od početne vrijednosti (znatna reverzibilnost).

Kompatibilno s dijagnozom ACOS-a.

Potrebno je ponavljati spirometrijska testiranja kako bi se sa sigurnošću postavila dijagnoza kronične bolesti dišnih puteva, ali i kako bi se procijenio odgovor na terapiju (10).

Liječenje ACOS-a

Liječenje također uključuje prestanak pušenja, plućnu rehabilitaciju, cijepljenje te liječenje komorbiditeta.

Ako učinjena obrada sugerira dijagnozu astme ili ACOS-a, a vjerojatnost da bolesnik ima KOPB-a je mala, razborito je započeti liječenje kao za astmu. Liječenje stoga uključuje ICS, u maloj ili srednjoj dozi, ovisno o simptomima. Liječenje dugodjelujućim beta2-agonistom (LABA) bi se također trebalo uključiti ili nastaviti s tom terapijom ukoliko je već ranije uključena. Bitno je da bolesnik ne bude liječen monoterapijom LABA-om ukoliko ima karakteristike astme (10).

Liječenje također uključuje prestanak pušenja, plućnu rehabilitaciju, cijepljenje te liječenje komorbiditeta (12).

Literatura

 1. Barrecheguren M, Esquinas C, Miravitlles M. The asthma-chronic obstructive pulmonary disease overlap syndrome (ACOS): opportunities and challenges. Curr Opin Pulm Med 2015;21:74-9.
 2. Abramson MJ, Schattner RL, Sulaiman ND, Del Colle EA, Aroni R, Thien F. Accuracy of asthma and COPD diagnosis in Australian general practice: a mixed methods study. Prim Care Respir J 2012;21:167–73.
 3. Shirtcliffe P, Marsh S, Travers J, Weatherall M, Beasley R. Childhood asthma and GOLD-defined chronic obstructive pulmonary disease. Intern Med J 2012;42:83–8.
 4. Marsh SE, Travers J, Weatherall M, i sur. Proportional classifications of COPD phenotypes. Thorax 2008;63:761–7.
 5. Kauppi P, Kupiainen H, Lindqvist A, i sur. Overlap syndrome of asthma and COPD predicts low quality of life. J Asthma 2011;48:279–85.
 6. Gibson PG, Simpson JL. The overlap syndrome of asthma and COPD: what are its features and how important is it? Thorax 2009;64:728–35.
 7. Louie S, Zeki AA, Schivo M, i sur. The asthma-chronic obstructive pulmonary disease overlap syndrome: pharmacotherapeutic considerations. Expert Rev Clin Pharmacol 2013; 6:197–219.
 8. Barrecheguren M, Miravitlles M. Asthma-COPD overlap syndrome from a COPD perspective. Eur Respir News 2013; 21:100–7.
 9. Decramer M, Janssens W, Miravitlles M. Chronic obstructive pulmonary disease. Lancet 2012; 379:1341–51.
 10. Diagnosis of Diseases of Chronic Airflow Limitation: Asthma, COPD and Asthma-COPD Overlap Syndrome (ACOS). Dostupno na: http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/AsthmaCOPDOverlap.pdf
 11. Gibson PG, Simpson JL. The ovelap syndrome of asthma and COPD: what are its features and how important is it? Thorax 2009;64:728–35.
 12. McDonald VM, Simpson JL, Higgins I, Gibson PG. Multidimensional assessment of older people with asthma and COPD: clinical management and health status. Age Ageing 2011;40:42–9.

VEZANI SADRŽAJ > <