x
x

Kardiovaskularne bolesti u Republici Hrvatskoj - Bilten 2013

  06.11.2013.

Kardiovaskularne bolesti kao vodeći uzrok smrti u suvremenom svijetu, sa značajnim udjelom u prijevremenom umiranju, morbiditetu i dizabilitetu stanovništva, važan su javnozdravstveni problem kako u svijetu tako i u Hrvatskoj.

Kardiovaskularne bolesti u Republici Hrvatskoj - Bilten 2013
Na vrhu se nalaze ishemijske bolesti srca s udjelom od 21,3% u ukupnom mortalitetu i cerebrovaskularne bolesti s udjelom od 14,3 %.

U Publikaciji "Kardiovaskular ne bolesti u Republici Hrvatskoj" prikazan je morbiditet i  mortalitet od bolesti srca i krvnih žila, po spolu, dobi i geografskoj distribuciji, te korištenje bolničke zdravstvene zaštite (prosječna dužina liječenja, bolno-opskrbni dani)

Hrvatskoj je 2011. godine umrlo 51.019 osoba. Od njih je 49,4 % muškaraca i 50,6 % žena. Vodeći uzrok smrti su kardiovaskularne bolesti sa 24.841 umrle osobe i udjelom od 48,7 % u ukupnom mortalitetu. To praktički znači da je kod svakog drugog umrlog u Hrvatskoj uzrok smrti bila jedna od bolesti kardiovaskularnog sustava.

Među umrlima od kardiovaskularnih bolesti bilo je 42,4 % muškaraca i 57,6 % žena.

Među 10 vodećih pojedinačnih uzroka smrti u Hrvatskoj 2011. godine, koji u ukupnom mortalitetu sudjeluju s 62% nalazi se čak pet dijagnostičkih podskupina/dijagnoza iz skupine kardiovaskularnih bolesti. Na vrhu se  nalaze ishemijske bolesti srca s udjelom od 21,3% u ukupnom mortalitetu i cerebrovaskularne bolesti s udjelom od 14,3 %. Na petom mjestu je  insuficijencija srca s udjelom od 3,6 %, na sedmom hipertenzivne bolesti s udjelom od 2,9 %, a na devetom mjestu ateroskleroza s udjelom od 2,2 %.

Izdavači: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske
Glavni urednik: Prim. Verica Kralj, dr. med.

Publikacija tiskana u sklopu posebnog programa: "Publikacija: Kardiovaskularne bolesti u Hrvatskoj"

Bilten u cijelosti dostupan na poveznici: http://www.hzjz.hr/epidemiologija/kron_mas/kvb_bilt_13.pdf

VEZANI SADRŽAJ > <