x
x

Nedostatci sadašnjeg snizivanja LDL kolesterola i uloga inhibitora PCSK9

  29.08.2016.

LDL kolesterol (LDL-K) snažan je nezavisni čimbenik kardiovaskularnog (KV) rizika na koji je moguće utjecati. Statini su danas terapija izbora u postizanju ciljnih vrijednosti LDL-K-a. Iako su u kontroliranim kliničkim ispitivanjima dokazano učinkoviti i sigurni, u praksi se često susrećemo s nepodnošenjem statina, a u značajnog dijela bolesnika i nepostizanjem ciljnih vrijednosti LDL-K-a unatoč maksimalnim dozama.

Nedostatci sadašnjeg snizivanja LDL kolesterola i uloga inhibitora PCSK9

U bolesnika s visokim i vrlo visokim KV rizikom i preostala eulipemijska farmakoterapija često nije dostatna.

Inhibitori PCSK9 (PCSK9-I) novi su, revolucionarni lijekovi s potentnim učinkom na LDL-K. Brzi razvoj PCSK9-I-a započeo je 2003. godine otkrićem mutacije gena PCSK9 u bolesnika s porodičnom hiperkolesterolemijom. Produkt tog gena, enzim proprotein konvertaza subtilizin/keksin tip 9 (PCSK9) ima važnu ulogu u regulaciji ekspresije LDL receptora i u metabolizmu kolesterola.

Istraživanjima na životinjama dokazano je da inaktivacija PCSK9 gena snizuje LDL-K s regresijom aterosklerotskih promjena aorte. Heterozigoti i homozigoti s inaktivirajućom mutacijom gena PCSK9 imaju niske vrijednosti LDL-K-a i manju pojavnost ateroskleroze. Među različitim skupinama PCSK9-I-a, snažan razvoj doživjela su monoklonska protutijela (alirokumab, evolokumab i bokocizumab).

Klinička ispitivanja treće faze porodične i primarne hiperkolesterolemije sa statinskom intolerancijom ili rezistencijom pokazala su snažan povoljan učinak alirokumaba i evolokumaba na LDL-K (sniženje od 60 %), uz visoku sigurnost i dobru podnošljivost. OSLER studija s evolokumabom dokazala je i povoljne učinke na KV ishode.

U tijeku je više kliničkih pokusa različitih PCSK9-I-a, u kojima se prati njihov učinak na KV pobol i smrtnost. Pozitivni rezultati tih studija potvrdili bi veliki potencijal PCSK9-I-a u boljoj prevenciji i liječenju KV bolesti.

Sanja Matijević Rončević, David Gobić, Teodora Zaninović Jurjević, Željka Rubeša Miculinić, Luka Zaputović

VEZANI SADRŽAJ > <