x
x

Cervikalni limfadenitis uzrokovan C. trachomatis - prikaz bolesnika

  28.08.2015.

Infekcija s C. trachomatis ubraja se u najčešće bakterijske spolno prenosive infekcije. Serovari L1-L3 uzrokuju limfogranuloma venereum (LGV) koja se sve češće otkriva kod HIV pozitivnih bolesnika u razvijenom svijetu.

Cervikalni limfadenitis uzrokovan C. trachomatis - prikaz bolesnika

Uvod

Infekcija s C. trachomatis ubraja se u najčešće bakterijske spolno prenosive infekcije. Serovari D-K su najčešći uzročnici infekcija koje su većinom asimptomatske ili se mogu očitovati širokim spektrom urogenitalnih bolesti. Serovari L1-L3 uzrokuju limfogranuloma venereum (LGV) koja se sve češće otkriva kod HIV pozitivnih bolesnika u razvijenom svijetu. Bolest se prezentira u 3 stadija: primarna lezija u obliku ulceracije ili erozije, sekundarni stadij kao najčešće ingvinalna limfadenopatija te tercijarni stadij kao fibroza, limfedem i anorektalne strikture. Ovdje ćemo prikazati HIV bolesnika s proktitisom i cervikalnim limfadenitisom iz kojeg je izolirana C. trachomatis.

Prikaz bolesnika

Bolesnik u dobi od 48 godina sa otprije poznatom HIV infekcijom se javio u ambulantu zbog perianalne boli i rektalnog sluzavo-krvavog iscjetka koji traju unatrag 10-ak dana bez promjene u konzistenciji stolice. Također je primijetio povećanje limfnog čvora na vratu. Dva tjedna prije početka simptoma je boravio u Berlinu. Prvoga dana bolesti bio je febrilan do 38.5°C, kasnije cijelo vrijeme afebrilan. Bez ostalih simptoma. Bolesnik je bio dobrog općeg stanja, u statusu je zamijećen solitaran bolan limfni čvor na vratu promjera 5x2 cm te perianalna bolnost i žućkasti eksudat. Bolesnik je više godina nemjerljive viremije PCR HIV1 RNA, CD4 2082 na dan pregleda. Empirijski je započeta terapija ceftriaksonom i doksiciklinom uz nastavak ART terapije. Citološkom punkcijom limfnog čvora se dobije supurativna, granulomatozna upala. Uzorak je analiziran i bakteriološki, na BK i C. trachomatis. Uzet je analni obrisak na N.gonorrhoeae, HSV te serologija na T.pallidum, Bartonella spp, Tularemiju i Toxoplasmu. Na primjenjenu antimikrobnu terapiju dolazi do regresije simptoma i smanjenja limfnog čvora na vratu. Molekularnom dijagnostikom (NAAT - nucleid acid amplification test) je detektirana C. trachomatis iz limfnog čvora i rektalnog iscjetka, ostali nalazi izolata su bili negativni. Terapija je nastavljena doksiciklinom ukupno 21 dan zbog sumnje na LGV nakon čega dolazi do potpune regresije simptoma.

Rasprava

Prikazani bolesnik se prezentirao cervikalnom limfadenopatijom i proktitisom što je, koliko je poznato iz dostupne literature, jedni takav slučaj opisan u našim krajevima.

Dijagnostika klamidijskih infekcija se potvrđuje molekularnim testom nukleinske amplifikacije (NAAT), a određivanje serovara se vrši daljnjom molekularnom dijagnostikom u specijaliziranim ustanovama. Klinički možemo pretpostaviti da se kod prikazanog bolesnika radi o LVG, no nažalost nismo uspjeli odrediti serovar. Možemo zaključiti da LGV nije toliko rijetka bolest kako se misli te da na nju treba sumnjati kod svakog bolesnika s proktitisom i limfadenitisom, pogotovo ako se radi o HIV pozitivnim bolesnicima.

 
Martina Vargović, Šime Zekan, Snježana Židovec Lepej, Josip Begovac

VEZANI SADRŽAJ > <