x
x

Generički lijekovi – zašto su ponovno aktualna tema?

  31.10.2014.

Okrugli stol pod nazivom "Generički lijekovi – zašto su ponovno aktualna tema?" održan je 29. listopada 2014. godine u sklopu 120. redovnog sastanka Hrvatskog društva za kliničku farmakologiju i terapiju U Hrvatskom liječničkom zboru u Zagrebu.

Generički lijekovi – zašto su ponovno aktualna tema?
Udio lijekova na recept s više od 20% se smanjio na oko 15% u ukupnim izdacima HZZO-a, a zabilježen je značajan porast udjela bolničkih lijekova.

Sudionici okruglog stola bili su: prof. dr. Dinko Vitezić, dr. med., prof. dr. Igor Francetić, dr. med., dr. sc. Viola Macolić, Šarinić  dr. med., ravnateljica Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode, dr. sc. Viktorija Erdeljić Turk, dr. med., prim. Hrvoje Minigo, dr. med., predsjednik Hrvatske liječničke komore, Tea Strbad, dr. med., rukovoditeljica Službe za lijekove i medicinske proizvode HZZO te Tonći Buble, dr. med., Hrvatska udruga poslodavaca - udruga proizvođača lijekova (HUP-UPL).

Nakon okruglog stola doneseni su sljedeći zaključci:

- Svi lijekovi, a što uključuje i sve generičke lijekove, odobreni od strane regulatornog tijela (HALMED, EMA) su garantirane kvalitete te potvrđene učinkovitosti i sigurnosti u skladu sa definiranim standardima.

- Generički lijekovi doprinose održivosti zdravstvenog sustava, a posebno s financijskog motrišta.

- Potrebno je provoditi zakonske propise koji reguliraju ovo područje kako s aspekta definiranja referentne cijene, ali i mogućnosti doplate za skuplje lijekove.

- Potrebno je provoditi mjere koje će na ispravan način promovirati generičku uporabu, a što uključuje i edukativne mjere kako bi i zdravstveni radnici i bolesnici dobili punu i objektivnu informaciju.

- Analizirati razloge specifične potrošnje na području lijekova (udio lijekova na recept s više od 20% se smanjio na oko 15% u ukupnim izdacima HZZO-a – značajan porast udjela bolničkih lijekova) kao i praćenje učinkovitosti “u stvarnom životu” – doprinos kliničke farmakologije

- Promovirati farmakoekonomske principe i primjenu procjene zdravstvenih tehnologija (HTA) u donošenju odluka na području lijekova.

- Ispravan balans između originalnih i generičkih lijekova predstavlja optimalno rješenje kvalitetne farmakoterapije te omogućava stalni napredak u istraživanjima i razvoju novih lijekova na korist bolesnika.

HDKFiT