x
x

Kakvoća homeopatskih proizvoda

  13.04.2012.

Homeopatski se proizvodi razlikuju od kemijskih lijekova po svojem sastavu i načinu proizvodnje zbog čijih je posebitosti udovoljavanje propisanim zahtjevima kakvoće daleko složenije. Osim u Europi, porast primjene homeopatskih proizvoda zapažen je i u zemljama južne Azije te Sjeverne i Južne Amerike.

Kakvoća homeopatskih proizvoda

Zbog svega je toga za sigurnu primjenu homeopatskih proizvoda njihova kakvoća postala iznimno važna kako za nadležna tijela tako i za proizvođače.

Budući da se homeopatski proizvodi općenito primjenjuju u visokom razrjeđenju te nerijetko pojedine sastavnice nije moguće identificirati, uvriježeno je mišljenje da su oni sigurni proizvodi. No, homeopatski se proizvodi pripravljaju od polaznih sirovina različitog podrijetla, od kojih neke mogu biti štetne i u visokom razrjeđenju. Primjerice, biljne i životinjske droge mogu sadržavati otrovne spojeve, a sve sirovine ljudskog i životinjskog podrijetla mogući su izvor patogenih mikroorganizama. Ako se prirodni materijal upotrebljava u svježem stanju, postoji mogućnost raspadanja i mikrobiološkog onečišćenja. Biljna sirovina dodatno može biti onečišćena pesticidima i teškim metalima, a sadržaj njenih otrovnih sastavnica znatno se razlikuje ovisno o staništu, sezonskim i drugim čimbenicima iz okoliša. Stoga su brojne tehničke smjernice Svjetske zdravstvene organizacije (engl. World Health Organization, WHO) o osiguranju i provjeri kakvoće biljnih lijekova primjenjive i za homeopatske proizvode. Ponekad se homeopatski proizvodi primjenjuju kao pripravci niskog razrjeđenja ili kao matične tinkture te stoga sadrže molekule koje u biokemijskom smislu mogu biti aktivne. Osim toga, količina polazne sirovine u homeopatskom proizvodu ovisi o primijenjenom postupku proizvodnje pa zanemarivanje prisutnih razlika u načinu priprave može utjecati na sigurnost primjene proizvoda.

Homeopatski proizvod je svaki proizvod proizveden u skladu s homeopatskim postupkom proizvodnje opisanim u važećoj farmakopeji ili drugim službeno prepoznatim dokumentima. Polazeći od različitih sirovina (tvari biljnog, životinjskog, ljudskog, mineralnog i sintetskog podrijetla kao i patogene tvari), homeopatska proizvodnja uključuje potenciranje ili razrjeđivanje pripravka do različitih stupnjeva ili potencija.

Sada je upotreba homeopatskih proizvoda za samoliječenje raširena ne samo u europskim zemljama, nego i u zemljama južne Azije te Sjeverne i Južne Amerike. S brzim širenjem na globalnom tržištu, sigurnost i kakvoća homeopatskih proizvoda postali su od iznimne važnosti za javno zdravstvo.

Sigurnost homeopatskih proizvoda jako ovisi o njihovoj kakvoći. Za kakvoću homeopatskih proizvoda ključno je utvrditi izvornost (autentičnost) i podrijetlo polaznih sirovina u skladu s homeopatskom tradicijom, ali i postupak proizvodnje. Zbog raznih načina obrade i postupaka proizvodnje opisanih u pojedinim farmakopejama, gotovi homeopatski proizvodi mogu biti znatno različiti. Nadalje, zbog njihovih posebitosti neke od metoda za provjeru kakvoće i neki sustavi ispitivanja koji su obvezatni za lijekove, nisu uvijek primjenjivi za homeopatske proizvode. To uključuje identifikaciju i određivanje sadržaja djelatne tvari visokog razrjeđenja (potencije) u gotovom homeopatskom proizvodu. U takvim je slučajevima kakvoću potrebno prikazati cjelokupnom validacijom postupaka proizvodnje i razrjeđivanja, ali i provjerom kakvoće polazne sirovine i najmanje razrijeđenog pripravka upotrijebljenog za potenciranje (primjerice, matične tinkture).

S utvrđenim identitetom i čistoćom sirovina te reproducibilnošću proizvodnog postupka osigurana je dosljednost kakvoće homeopatskih proizvoda, čime je zajamčena i njihova sigurna primjena.

 J. Cvek, V. Biondić Fučkar, I. Kosalec: Kakvoća homeopatskih proizvoda, Farmaceutski glasnik 2012;68(3):151-176.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyIbuxin RapidAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: