x
x

Generički imunosupresivi u transplantaciji bubrega

  prof. dr. sc. Nikolina Bašić-Jukić

  17.03.2012.

Transplantacija bubrega je metoda izbora u nadomještanju bubrežne funkcije. Bolesnici kojima se bubrežna funkcija nadomješta transplantacijom bubrega imaju značajno duže preživljenje i bolju kvalitetu života od bolesnika koji se liječe dijalizom.

Generički imunosupresivi u transplantaciji bubrega

Bolesnici nakon transplanatcije bubrega moraju trajno uzimati imunosupresijsku terapiju kako bi se spriječilo akutno odbacivanje presatka. Danas je na raspolaganju čitav niz različitih imunosupresiva što omogućava individualizaciju terapije prema potrebama svakog bolesnika, uzimajući u obzir i kvalitetu transplantiranih organa. Imunosupresivi imaju čitav niz različitih nuspojava zbog čega je bolesnike potrebno redovito pratiti kako bi se prevenirale i pravovremeno otkrile različite komplikacije.

Sigurna i kontrolirana uporaba generičkih imunosupresiva

Farmaceuti i liječnici obiteljske medicine ne bi smjeli izdavati miti preporučivati generički oblik lijeka ukoliko nemaju preporuku nadležnog nefrologa.

Uporaba generičkih imunosupresiva može u značajnoj mjeri sniziti cijenu liječenja bolesnika s transplantiranim bubregom. Generički lijekovi se registriraju na osnovi studija bioekvivalencije. Takve se studije provode na zdravim dobrovoljcima zbog čega treba biti oprezan prilikom početka njihove uporabe u populaciji transplantiranih bolesnika. Kako bi se osigurala sigurna i kontrolirana uporaba generičkih imunosupresiva preporučuje se samo uporaba pripravaka koji su prošli strogu kontrolu bioekvivalencije. Zamjenu originatora generičkim imunosupresivom može potaknuti samo nefrolog koji prati bolesnika s transplantiranim bubregom. U tom slučaju bolesnika treba često pratiti, kontrolirati koncentraciju lijeka u krvi i prilagođavati dozu izmjerenoj vrijednosti. Farmaceuti i liječnici obiteljske medicine ne bi smjeli izdavati miti preporučivati generički oblik lijeka ukoliko nemaju preporuku nadležnog nefrologa. Svakako treba izbjeći opetovane promjene oblika lijeka koji se uzima budući da može doći do različite izloženosti aktivnoj tvari. Jednako tako treba izbjeći miješanje različitih generičkih pripravaka istog lijeka. Bolesnici trebaju biti obaviješteni o vrsti lijeka koju uzimaju, te o važnosti nemiješanja različitih oblika lijeka kako bi se postigla ciljna doza. Različiti oblici istog lijeka uzeti u različitim dozama (npr. originator u dozi od 100 mg i generički oblik u dozi od 25 mg kako bi se postigla ciljna doza od 2x125 mg) mogu uzrokovati varijabilonost u izloženosti aktivnoj tvari i utjecati na ukupnu razinu imunosupresije.
Potrebno je redovito pratiti bolesnika i stjecati vlastito iskustvo. Klinički bolnički centar Zagreb ima dugogodišnje iskustvo u primjeni generičkih imunosupresiva. Više od desetljeća se koristio generički pripravak ciklosporina u velikog broja bolesnika. Iskustva su pozitivna. Nije uočena razlika u ishodu liječanja, potrebi promjena doze lijeka ili nuspojavama između bolesnika koji su liječeni originatorom ciklosporina u odnosu na bolesnike koji su primali genrički oblik lijeka.

VEZANI SADRŽAJ > <