x
x

Generički sustav referentnih cijena učinkovito smanjuje cijene lijekova i trošak

  04.11.2018.

Utjecaj generičkog sustava referentnih cijena na trošak lijekova u Sloveniji: retrospektivno istraživanje objavljeno u CMJ-u.

Generički sustav referentnih cijena učinkovito smanjuje cijene lijekova i trošak

Cilj Odrediti utjecaj generičkog sustava referentnih cijena na cijene i trošak lijekova u Sloveniji otprilike 8 godina nakon uvođenja ovog sustava 2003. i prije uvođenja terapeutskog sustava referentnih cijena.

Postupci Proveli smo retrospektivno istraživanje svih lijekova (N = 789) uključenih u GRP sustav 31. siječnja 2012. Analizirali smo cijene i trošak lijekova između 31. siječnja 2012. i 31. prosinca 2013. nakon svakog ažuriranja (N = 11) maksimalne cijene refundacije (prema engl, maximum reimbursable price) i usporedili ih s cijenama i troškovima 31. siječnja 2012. (indeksni datum). Grafički smo prikazali vremenske trendove različitih vrsta cijena lijekova (maksimalna dozvoljena cijena, maksimalna cijena refundacije i stvarna veleprodajna cijena) te utvrdili prilagodbe stvarne veleprodajne cijene promjenama maksimalne cijene refundacije i utjecaj generičkog sustava referentnih cijena na budžet.

Rezultati Dugoročna izvedba sustava bila je povezana sa smanjenjem prosječne maksimalne cijene refundacije za otprilike 45% ili smanjenjem troška za 20%. Za svako razdoblje nakon ažuriranja maksimalne cijene refundacije, generički sustav referentnih cijena smanjio je trošak utemeljen na maksimalnoj dozvoljenoj cijeni za otprilike 30%. Veleprodajne cijene prilagođavane su uglavnom za lijekove s cijenom većom od maksimalne cijene refundacije te su one smanjile gotovinske izdatke pacijenata.

Zaključak Dugoročno gledajući, GRP sustav učinkovito smanjuje cijene lijekova i trošak refundiranih proizvoda.