x
x

Ciljana terapija karcinoma pluća

  30.09.2014.

Primarni karcinom pluća vodeći je uzrok smrti od karcinoma u svijetu, i u većini slučajeva pri postavljanju dijagnoze nalazi se u stadiju koji zahtijeva liječenje kemoterapijom. U 80% slučajeva radi se o karcinomu pluća nemalih stanica.

Ciljana terapija karcinoma pluća
Danas najvažnije genske alteracije jesu mutacije gena za receptor epidermalnog čimbenika rasta i ALK-translokacija, za koje su razvijeni specifični lijekovi – erlotinib i gefitinib te krizotinib.

Dosadašnji standard liječenja zasnivao se na aplikaciji dvojne kemoterapije bazirane na platini s relativno skromnim rezultatima.

U novije vrijeme dolazi do otkrića niza genskih alteracija u tumorskim stanicama, s razvojem takozvane ciljane terapije čime je započela era prilagođivanja terapije prema osobinama tumora.

Danas najvažnije genske alteracije jesu mutacije gena za receptor epidermalnog čimbenika rasta i ALK-translokacija, za koje su razvijeni specifični lijekovi – erlotinib i gefitinib te krizotinib.

Specifični lijekovi za druge vrste genskih alteracija nalaze se trenutno u kliničkom razvoju.

Ova vrsta terapije donosi novi koncept liječenja karcinoma pluća zasnovan na genskom potpisu ne zanemarujući i pojavu novonastalih alteracija i razvoja rezistencije, što pred kliničare i onkologe donosi nove dijagnostičke i terapijske izazove.

Sonja Badovinac, Marta Koršić, Branka Čučević, Mihovil Roglić, Marko Jakopović, Miroslav Samaržija

VEZANI SADRŽAJ > <