x
x

Dodatni parametri u ranoj dijagnozi raka pluća

  20.09.2016.

Omjer neutrofila i limfocita te omjer trombocita i limfocita mogu pomoći u identifikaciji pacijenta s rakom pluća, ali ne i u razlikovanju različitih podtipova tumora, objavljeno je u CMJ-u.

Dodatni parametri u ranoj dijagnozi raka pluća

CiljOdrediti dijagnostičku vrijednost omjera neutrofila i limfocita (prema engl. neutrophil-to-lymphocyte ratio, NLR) i omjera trombocita i limfocita (prema engl. platelet-to-lymphocyte ratio, PLR) za otkrivanje raka pluća. Usporedili smo omjere između zdravih ispitanika i pacijenata s rakom pluća, kao i između pacijenata s različitim patohistološkim podtipovima raka pluća.

Postupci Prikupili smo podatke o razinama neutrofila, limfocita i trombocita kod 449 pacijenata s različitim patohistološkim podtipovima raka pluća (rak pluća ne-malih stanica, rak pluća malih stanica, atipični ili metastatski rak pluća, neuroendokrini, i sarkomatoidni rak) i 47 zdravih kontrolnih ispitanika. Izračunali smo NLR i PLR tako što smo podijelili apsolutni broj neutrofila ili trombocita s apsolutnim brojem limfocita.

Rezultati Pronašli smo značajne razlikekako u NLR tako i u PLR (P< 0,001) između svih pacijenata s rakom pluća i kontrolnih ispitanika, no nismo našli razlike između pacijenata s različitim patohistološkim podtipovima raka pluća. Analiza krivulje osjetljivosti (prema engl. receiver operating characteristics curve, ROC curve) za NLR pokazala je da je optimalna granična vrijednost 2,71, s osjetljivošću od 77,05% i specifičnošću od 87,23%. Optimalna granična vrijednost za PLR bila je 182,31, s osjetljivošću od 51,09% i specifičnošću od 91,49%.

Zaključak Pokazali smo da NLR i PLR mogu poslužiti kao dodatni parametar u ranoj dijagnozi raka pluća, no ovakve rezultate potrebno je potvrditi daljnjim istraživanjima. 

Igor Nikolić, Suzana Kukulj, Miroslav Samaržija, Vjekoslav Jeleč, Marko Žarak, Biserka Orehovec, Ida Taradi, Dominik Romić, Toni Kolak, Leonardo Patrlj