x
x

Medix: Novosti u liječenju karcinoma pluća

  24.01.2018.

Naslovna tema novoga broja Medixa u sedam preglednih članaka donosi pregled novih spoznaja i preporuka u dijagnostici i liječenju karcinoma pluća, najčešćeg karcinoma u muškaraca i trećeg najčešćeg karcinoma u žena, od kojeg u Hrvatskoj svake godine umire gotovo tri tisuće osoba.

Medix: Novosti u liječenju karcinoma pluća

Cilj je izdanja doprinijeti podizanju svijesti o karcinomu pluća u zdravstvenoj zajednici, kako bi od razine primarne zdravstvene zaštite započela rana dijagnostika i prevencija, s ciljem otkrivanja bolesti u izlječivom stadiju.

S druge strane, stručnoj javnosti cilj je predstaviti najviše domete suvremene onkologije, od kemoterapije modernim citostaticima i potporne terapije, do liječenja temeljenog na utvrđivanju genskih mutacija u tumoru, kao indikacija za personalizirano onkološko liječenje. Posebno poglavlje posvećeno je imunoterapiji, novoj grani suvremene onkologije, koja predstavlja najveću nadu u onkološkom liječenju, koja prema dosadašnjim rezultatima i u poodmaklom stadiju bolesti značajno doprinosi preživljenju i kvaliteti života onkoloških bolesnika.

Prikazani su postupci praćenja bolesnika ovisno o stadiju bolesti, onih koji su operirani te onih u kojih je u tijeku sustavno liječenje. Zasebno poglavlje posvećeno je psihološkim poteškoćama i potpori bolesnika s karcinomom pluća.

Izdanje i ovoga puta donosi dopisni test provjere znanja od 70 pitanja, bodovan sa 7 bodova za obnovu liječničke licence.

U suradnji s Hrvatskim društvom za hipertenziju HLZ-a i Radnom skupinom za arterijsku hipertenziju Hrvatskog kardiološkog društva izdanje, kao dar čitateljima, donosi Supplement s cjelovitim tekstom „Praktičnih smjernica za postavljanje dijagnoze arterijske hipertenzije“.  

Tema broja: Novosti u liječenju karcinoma pluća

Gosti urednici:

prof. dr. sc. Marko Jakopović, dr. med.

akademik Miroslav Samaržija, dr. med., predsjednik Hrvatskoga torakalnog društva

Klinika za plućne bolesti „Jordanovac“, KBC Zagreb

 

Epidemiologija, klinička slika, dijagnostika, probir (screening) i klasifikacija karcinoma pluća
Fran Seiwerth, Sonja Badovinac, Marta Koršić, Mihovil Roglić 

Kemoterapija u liječenju lokalno uznapredovaloga i metastatskoga karcinoma pluća nemalih stanica
Badovinac Sonja, Čučević Branka, Koršić Marta, Popović Filip, Samaržija Miroslav, Jakopović Marko 

Otkrivanje i liječenje uznapredovaloga raka pluća nemalih stanica s ALK ili ROS1 mutacijom
Gordana Drpa, Suzana Kukulj 

Liječenje bolesnika s EGFR-pozitivnim karcinomom pluća
Olivera Maletić, Ana Bačelić Gabelica, Dražena Srdić, Sanja Pleština 

Imunoterapija u liječenju karcinoma pluća
Lela Bitar, Kristina Krpina, Miroslav Samaržija, Marko Jakopović 

Praćenje bolesnika s karcinomom pluća
Marta Koršić, Davorka Muršić, Sonja Badovinac, Branka Čučević, Marko Jakopović, Miroslav Samaržija 

Važnost i obilježja psihološke podrške onkološkim bolesnicim
Latinka Basara, Lovorka Brajković 

 

Trajna medicinska izobrazba liječnika

Test znanja u sustavu trajne medicinske izobrazbe liječnika - Novosti u liječenju karcinoma pluća
I u ovome broju „Medix“, u suradnji s Hrvatskom liječničkom komorom (HLK), donosi test znanja namijenjen provjeri stručnosti u postupku trajne medicinske izobrazbe. Test znanja sadržava 70 pitanja koja se odnose na sadržaj naslovne teme „Novosti u liječenju karcinoma pluća“.

Pozitivno riješene testove (najmanje 60% vaših točnih odgovora) vrednovat će Povjerenstvo za trajnu izobrazbu HLK-a sa sedam bodova, a rezultati će, osim u „Medixu“, biti objavljeni u „Liječničkim novinama“, što je, ujedno, potvrda ostvarenih bodova u postupku stručnoga medicinskog usavršavanja, uz upis bodova u elektroničkom obliku

 

Pregledni stručni članci

Oftalmologija

Komplikacije šećerne bolesti na očima – dijabetička retinopatija
Antonija Grgurević Turković, Marija Štanfel, Igor Petriček, Tomislav Jukić 

Dentalna medicina

Važnost liječenja parodontne bolesti u onkoloških bolesnika
Nives Rinčić 

Razgovori

Prof. dr. sc. Eugen Feist: Nove mogućnosti u liječenju reumatoidnog artritisa
Prof. dr. sc. Miroslav Samaržija: Borba s rakom pluća – jesmo li pobijedili?
Dr. sc. Luka Brčić: Uloga molekularnog testiranja u modernoj torakalnoj onkologiji
Doc. dr. sc. Sanja Pleština: Mjesto i uloga imunoterapije u liječenju karcinoma pluća nemalih stanica

Cochrane sustavni pregledi terapijskih postupaka

Kirurško liječenje karcinoma pluća malih stanica ograničenog stupnja bez dokaza

Postoperativna radioterapija za karcinom pluća nemalih stanica

Kemoterapija može produljiti preživljenje oboljelih od uznapredovalog karcinoma želuca

Parenteralna antikoagulacija kod pokretnih bolesnika s karcinomom

Dezmopresin može pomoći muškarcima s nokturijom

Izvor: Medix