x
x

Promjene plućnog intersticija utječu na sveukupnu smrtnost

  David Čičić, dr. med.

  10.03.2016.

Nenormalnosti plućnog intersticija su povezane sa smanjenim difuzijskim kapacitetom za ugljični monoksid, kraćom 6-minutnom hodnom prugom i smanjenim totalnim plućnim kapacitetom. Prema rezultatima novog istraživanja objavljenog u časopisu JAMA, nenormalnosti plućnog intersticija su povezane i s povećanom sveukupnom smrtnošću.

Promjene plućnog intersticija utječu na sveukupnu smrtnost

U četiri odvojene prospektivne kohortne studije (FHS - Framingham Heart Study, AGES-Reykjavik - Age Gene/Environment Susceptibility, COPD Gene Study, ECLIPSE - Evaluation of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate Endpoints) uspoređene su stope smrtnosti između populacije bolesnika s nenormalnostima plućnog intersticija i osoba bez navedenih plućnih promjena.

Tijekom srednjeg vremena praćenja od 3−9 godina u tri kohorte je zabilježena veća smrtnost bolesnika s promjenama plućnog intersticija u usporedbi s osobama bez navedenih promjena: 7% naprema 1% u FHS istraživanju, 56% naprema 33% u AGES-Reykjavik istraživanju i 11% naprema 5% u ECLIPSE istraživanju.

Nakon analize podataka s kontrolom poznatih rizičnih čimbenika (pušenje, maligne bolesti, KOPB i koronarna bolest) rizik od smrti je kod bolesnika s promjenama plućnog intersticija bio 2,7 puta veći u FHS istraživanju, 30% veći u AGES-Reykjavik istraživanju, 80% veći u COPD Gene istraživanju i 40% veći u ECLIPSE istraživanju.

Autori naglašavaju potrebu za dodatnim istraživanjima koja će identificirati rizične čimbenike i slijed događaja koji prethode smrtnom ishodu kod bolesnika s nenormalnostima plućnog intersticija.

VEZANI SADRŽAJ > <