x
x

Maligne bolesti pluća u porastu među nepušačima i ženama

  20.10.2012.

Podaci predstavljeni na godišnjem sastanku Europskog respiratornog društva, 4 rujna o.g. ukazuju na veći porast adenokarcinoma u usporedbi sa stopom rasta ostalih karcinoma iz 2000. Novo istraživanje pokazuje povećanje stope rasta karcinoma pluća kod žena i nepušača. Istraživači navode kako je razlog ovih promjena još uvijek nepoznat.

Maligne bolesti pluća u porastu među nepušačima i ženama

Dr. Chrystèle Locher i njezin tim proveli su multicentrično epidemiološko istraživanje u kojem su uspoređivali nove slučajeve primarnog karcinoma pluća kod 7610 bolesnika u 2010. godine s rezultatima sličnog istraživanja provedenog među 5667 bolesnika tijekom 2000. godine.

Kod 6083 bolesnika (86,3%), otkriven je karcinom pluća nemalih stanica od toga 11,9% kod nepušača s porastom od 7,9% u odnosu na 2000 i 24,4% kod žena s porastom od 16% u odnosu na 2000 godinu..

Adenokarcinom je bio češći u 2010. godini, s 53,5% ukupnog broja novootkrivenih slučajeva u usporedbi s 35,8% u 2000. godini.

Istraživanje također ukazuje na pomak u fazi bolesti kod dijagnoze, s 58% bolesnika kojima je dijagnosticiran karcinom u fazi 4 u odnosu na 43% u 2000. godini. Ta promjena, međutim, može biti posljedica promjena u klasifikaciji faza bolesti, navode istraživači.

Dr. Locher ukazuje da je potrebno više istraživanja kako bi razumjeli i druge čimbenike koji bi mogli doprinijeti razvoju karcinama; npr Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala dizelske pare kao kancerogene. Dr. Hossein Borghaei, jedan od direktora Fox Chase Cancer Center Philadelphia, smatra da karcinom treba isključiti kod svih bolesnika sa dugotrajnom i neuspješnom terapijom prehlade i respiratornih infekcija..