x
x

Godišnji skrining karcinoma pluća CT-om

  01.07.2011.

Rezultat nacionalnog skrininga karcinoma pluća je 20 %-tno smanjenje mortaliteta od karcinoma pluća metodom kompjuterizirane tomografije (tzv. "low dose" CT), objavljeno je u New England Journal of Medicine.

Godišnji skrining karcinoma pluća CT-om

U istraživanje je uključeno 53000 osoba s visokim rizikom od razvoja karcinoma pluća koje su randomizirane u dvije skupine, jedna koja je praćena CT-om  ("low dose" CT) i druga rentgenskom snimkom prsnog koša. Obje pretrage su se izvodile tri puta godišnje. Mortalitet u ispitivanoj grupi, praćenoj CT-om bio je 247 na 100.000 osoba-godina u usporedbi s 309 na 100.000 osoba godina u radiografskoj grupi.

Uredništvo NEJM-a je ukazalo na dobrobit studije, ali i istaknulo oprez koji je potreban kod liječnika obiteljske medicine. Naime, liječnici obiteljske medicine moraju znati koliko osoba s visokim rizikom treba poslati na skrining kako bi izbjegli jedan smrtan slučaj od karcinoma pluća. Izračunali su da se radi o 320 bolesnika. Jednim testom dobivaju se jako ograničeni rezultati, a ponavljanjem pretrage postoji mogućnost "prekomjernog dijagnosticiranja" i ostalih štetnih posljedica zračenja. Osobito naglašavaju smanjenje rizika nastanka karcinoma pluća nakon prestanka pušenja.

SMK: (Neralic-Meniga, Inja (2007) Prognostička vrijednost CT morfoloških karakteristika nemikrocelularnih karcinoma pluća u IA i IB stadiju bolesti. Doktorska disertacija, Sveučilište u Zagrebu.)