x
x

Bolovi u abdomenu u osobe starije životne dobi

  26.05.2014.

Akutni apendicitis je najčešći uzrok akutnog abdomena. U više od 50 % slučajeva prezentira se atipičnom kliničkom slikom, a posebno u starijih osoba, male djece i trudnica.

Bolovi u abdomenu u osobe starije životne dobi

Prikaz slučaja

Šezdesetosmogodišnja bolesnica javlja se na pregled u ambulantu LOM-a zbog bolova u trbuhu otprije nekoliko dana. Bolovi su smješteni oko pupka i u desnom donjem abdominalnom kvadrantu. Po karakteru su kontinuirani te se pojačavaju kašljanjem i pokretom. Negira mučninu i povraćanje. Navodi da posljednjih nekoliko mjeseci ima slabiji apetit, ali nije mršavjela. Patološki nalazi iz fizikalnog statusa uključuju bljeđu boju kože, supfebrilnost te laganu palpatornu bolnost u ileocekalnoj regiji. Tipični klinički znakovi akutnog apendicitisa Rowsingov i Grasmanov znak su odsutni, odsutni su i znakovi komplikacija, tj. peritonitisa, te Blumbergov znak. Laboratorijska obrada pokazuje leukocitozu i visoke parametre akutne faze upale. Zbog subjektivnog dojma težeg bolesnika, alteriranih upalnih parametara i sumnje na atipičnu kliničku prezentaciju akutnog apendicitisa upućujemo je na hitnu bolničku obradu. U bolnici je učinjena laparoskopska laparotomija kojom je verificiran akutni apendicitis i egzulcerirajući tumorski proces na apendiksu. Podvrgnuta je apendektomiji te dalje nastavila onkološko liječenje.

Zaključak: Prilikom kliničke procjene bolesnika s akutnim bolovima u abdomenu važno je uzeti u obzir mogućnost atipične kliničke slike akutnog apendicitisa te mogućnost istodobnih bolesti, posebice u osoba starije životne dobi.

Dena Didović, Jana Kovačević, Ines Diminić-Lisica

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyZipantola PROTECTOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: