x
x

15%-tno izdvajanje za obvezno zdravstveno osiguranje

  06.03.2014.

Zaključak 189. Gerontološke tribine odnosi se na 15%-tno izdvajanje za obvezno zdravstveno osiguranje.

15%-tno izdvajanje za obvezno zdravstveno osiguranje

Na 189. Gerontološkoj tribini, sazvanoj 18. veljače 2014. godine, u Centru za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“, na temu, Izokinetička dijagnostika i rehabilitacija u prevenciji i liječenju bolesti zglobova i mišića u gerijatrijskih bolesnika, donesen je između ostalih i zaključak od iznimnog značenja o vrednovanju zaštite zdravlja za njezinu dostupnost, učinkovitost i racionalnost rastuće gerijatrijske potrošnje.

Prof. dr. sc. Mate Ljubičić uvidio je problem i ponudio rješenje koje bi unaprijedilo cijeli sustav zaštite zdravlja alarmantno, rastućeg starijeg pučanstva. Obzirom da je pružanje primjerene zdravstvene zaštite uvjetovano nedostatkom novčanih sredstava, a istovremeno uvažavajući objektivna ograničenja u punjenju središnjeg državnog proračuna, predlaže se 15%-tno izdvajanje za obvezno zdravstveno osiguranje. Na taj način stekli bi se uvjeti da Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje može izvršavati svoj dio obveza prema zdravstvenim ustanovama kao i prema osiguranicima, poglavito gerijatrijskim.

Prim. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, dr. med. i

Manuela Maltarić, dipl. Ing.

Referentni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba

Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“

Tel: 01/4696-164